⛔️‼️SPRAWOZDANIA BDO:

💻Elektroniczne ➡️składamy do rejestru BDO,📄Papierowe ➡️ jesteśmy zobowiązani do złożenia dokumentów do 15 marca do właściwego Urzędu Marszałkowskiego rocznych sprawozdań z ilości wytworzonych […]