Komisja do spraw klimatu- powołana

Rok 2020 jest kolejnym, w którym nie ma przełomu, jeśli chodzi o skutki zmieniającego się klimatu. Pogłębiają się one na przestrzeni ostatnich lat. Dostrzegalne są głównie za sprawą wzrostu temperatury oraz częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, stanowiąc jednocześnie zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. Zatem, podjęcie działań w ramach prognozowanych skutków zmian klimatu pozwolą na minimalizację oddziaływania na środowisko oraz człowieka. Senat podjął decyzję o powołaniu komisji nadzwyczajnej do spraw klimatu[1]. Jak wynika z uchwały, zadaniem komisji będzie rozpatrywanie i obsługiwanie spraw odnoszących się m.in.

  • do neutralności klimatycznej, która oznacza maksymalne ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie i energetyce oraz zrównoważenie tych emisji;
  • bioróżnorodności- zróżnicowania bogactwa gatunków na danym terenie;
  • gospodarki w obiegu zamkniętym, jej założeniem jest minimalizacja zużycia surowców, ilości odpadów oraz emisję energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów;
  •  strategii przemysłowej na rzecz klimatu, która przewiduje wyeliminowanie przeszkód umożliwiających sprawne funkcjonowanie rynku.

Ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią obecnie wielkie wyzwania dla miast. Polska w ostatnim czasie zmaga się ze zwiększonymi opadami, skutkującymi podtopieniami terenów miejskich. Na przełomie czerwca i lipca Warszawa borykała się z ogromną falą wody, która zalała ulice, place oraz ciągi komunikacyjne. Zatem, przygotowanie do ekstremalnych zjawisk może odbyć się poprzez sporządzenie planów adaptacji do zmian klimatu. Komisja zajmie się sprawami przystosowania do zmian klimatycznych, obejmującą swoim zakresem m.in.

  • ochronę przed powodzią i suszą, bowiem strategie działań Wód Polskich obejmują m.in. przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz plany zarządzania ryzykiem środowiskowym;  
  • strategię „od pola do stołu”, stanowiącą element Europejskiego Zielonego Ładu. Opracowaną w celu wprowadzenia zrównoważonej produkcji  żywności;  
  • udział w kształtowaniu polityki klimatycznej oraz  wdrożeniu polityki klimatycznej w Polsce.

Do zadań komisji mają także należeć kwestie efektywności energetycznej, wsparcia oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii, edukacji klimatycznej, finansowania w zakresie ochrony powietrza, zagospodarowania wykorzystywanych do wytwarzania energii surowców naturalnych oraz ochrony powietrza. Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, niezbędne jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie postępującego procesu zmian klimatycznych.


[1] UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lipca 2020 r.  w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/uchwaly/

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *