⚠️Od 2 stycznia 2020 na wszystkich dokumentach zewnętrznych, związanych z gospodarką odpadami umieszczamy numer BDO ❗️


________________________________________________-__
Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.) podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ww. ustawy (czyli wszyscy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, itd., oraz autoryzowani przedstawiciele oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań), mają obowiązek umieszczenia numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.
Numer #BDO warto również umieścić na fakturze VAT, gdyż brak wskazania numeru na dokumencie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą wiąże się z karą administracyjną, która może wynosić od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

Podziel się:
  • 1672
  • 0
  • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *