ARCHIVE

Pośredni w handlu odpadami Przemysł i Środowisko

Ważna informacja dla odbierających i przetwarzających odpady!

Jeśli jesteś odbierającym i przetwarzającym odpady:– posiadasz zakłady w dwóch lokalizacjach, – tylko w jednej jest waga,– korzystasz z usług firm transportujących odpady,– a transportowany odpad ma trafić do zakładu, gdzie nie ma wagi.… to pojazd transportujący może być zważony w zakładzie, w którym jest waga (jeśli nie nastąpi jego rozładunek) i następnie skierowany do...

Transportujący odpady Przemysł i Środowisko

Kogo w KPO należy wpisać jako podmiot transportujący?

Pamiętaj, że w KPO jako transportującego zawsze należy wskazać osobę, która fizycznie wykonuje transport (numer rejestracyjny pojazdu), nawet jeżeli jest to podwykonawca, z którym współpracujesz. Każdy transportujący musi zostać wpisany do rejestru BDO.

Stosujesz komunalne osady ściekowe na cele rolnicze? Ważna informacja dla Ciebie❗️

Jeśli stosujesz komunale osady ściekowe na cele rolnicze (zgodnie z art. 96 Ustawy o odpadach) nie wpisujemy miejsca prowadzenia działalności. Natomiast w karcie ewidencji osadów ściekowych, należy wybrać kod i rodzaj odpadu (19 08 05- Ustabilizowane komunalne osady ściekowe), w zakładce ‘zastosowanie’ podajemy dane władającego ziemią wraz ze wskazaniem adresu, w którym dane osady ściekowe...

BDO Przemysł i Środowsko

Potwierdzenie odbioru odpadów kluczowe w ewidencjonowaniu KPO

?Nie ma możliwości zaewidencjonowania wystawionego #KPO, jeśli podmiot przejmujący odpad nie potwierdził odbioru. Podmiot odbierający musi zaakceptować w systemie #BDO kartę przekazania odpadu. Do momentu kiedy tego nie wykona odpowiedzialność za dany odpad spoczywa na podmiocie przekazującym.

Jak zmienić lokalizację siedziby pomiotu w systemie BDO - instrukcja Przemysł i Środowisko

Kiedy należy prowadzić KPO i KEO?

⬇️Dla wszystkich grup odpadów (za wyjątkiem grupy 20) należy prowadzić kartę przekazania odpadów i kartę ewidencji odpadów. Niektóre odpady z grupy 15 lub 17 będą traktowane jako komunalne (wszystko zależy gdzie i w jakiej sytuacji zostały one wytworzone), wówczas należy ewidencjonować je na karcie przekazania odpadów komunalnych oraz karcie ewidencji odpadów komunalnych. #KPO #KEO

BDO Przemysł i Środowisko

Przedsiębiorco!

Jeśli nie uzyskałeś jeszcze wpisu do rejestru, a prowadzisz działalność związaną z gospodarowaniem odpadami, wówczas masz możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w wersji papierowej. Jeśli chcesz przekazać odpad należy zrealizować to w oparciu o kartę przekazania odpadów #KPO. W przypadku odbioru odpadów komunalnych, wówczas należy sporządzić kartę przekazania odpadów komunalnych #KPOK.

SERWIS OBIEKTÓW LINIOWYCH ?

Jeżeli świadczysz usługi związane z serwisem obiektów liniowych i chcesz złożyć aktualizację wpisu #BDO wykorzystaj dział 12 wniosku aktualizacyjnego. W przypadku obiektów liniowych jako miejsce wytwarzania odpadów, należy wpisać konkretne gminy przez które przechodzą serwisowane przez nas obiekty, bądź można zaznaczyć prowadzenie prac serwisowych i świadczenia usług na terenie całego kraju. Wówczas w informacjach dodatkowych, dotyczących wytwarzanych...

Zmiany w ewidencji odpadów w BDO 2020 Przemysł i Środowisko

Zanim zatwierdzisz KPO, dokładnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych!

Pamiętaj, że jeśli zatwierdziłeś błędnie wystawioną #KPO, nie masz możliwości wprowadzenia korekty. Ważne jest dokładnie sprawdzenie wprowadzonej masy odpadów z informacją zawartą w KPO.Tylko w chwili przyjęcia odpadów, masę można modyfikować. W uwagach należy podać powód modyfikacji masy.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖Informacja ta będzie pomocna w przypadku kontroli służb mających na celu weryfikację rozbieżności w systemie.

Możliwość zatwierdzenia lub odrzucenia KPO

Mając #KPO odpadów masz możliwość zatwierdzenia lub odrzucenia karty. Jeśli część odpadu nie została przez Ciebie przyjęta, wówczas należy pierwotną KPO odrzucić, następnie wpisać przekazującemu odpad powód jej odrzucenia (np. w związku niezgodnością jakości odpadu). Posiadasz takie możliwości:1️⃣ Gdy nie przyjmiesz części odpadów- należy zmodyfikować pierwszą KPO by była ona równa masie rzeczywiście przyjętych odpadów. Wystaw drugą kartę...

Ewidencja odpadów w BDO Przemysł i Środowisko

Ewidencja odpadów w rejestrze BDO w wersji elektronicznej

Do 30 czerwca 2020 r., podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą związaną z gospodarowaniem odpadami, który złożył wniosek lecz nie został jeszcze wpisany do rejestru #BDO, może wystawić wersję papierową karty przekazania odpadów (w odpowiedniej ilości egzemplarzy dla każdego z uczestników procesów przekazywania czyli dla transportującego, dla przejmującego dany odpad).‼️W momencie uzyskania wpisu do rejestru, konieczne będzie zewidencjonowanie...