ARCHIVE

Komisja do spraw klimatu- powołana Przemysł i Środowisko

Komisja do spraw klimatu – powołana

Rok 2020 jest kolejnym, w którym nie ma przełomu, jeśli chodzi o skutki zmieniającego się klimatu. Pogłębiają się one na przestrzeni ostatnich lat. Dostrzegalne są głównie za sprawą wzrostu temperatury oraz częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, stanowiąc jednocześnie zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. Ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią obecnie wielkie wyzwania dla miast. Polska...