ARCHIVE

Oczko wodne w świetle przepisów prawa Przemysł i Środowisko

Oczko wodne w świetle przepisów prawa

Gospodarowanie zasobami wodnymi w naszym kraju wymaga przeorganizowania i uregulowania prawnego. Konieczne są przepisy mające na celu uregulowanie prawne gospodarki wodnej, aby zachować szczególną dbałość o należytą retencję wód deszczowych oraz eliminować utratę zasobów wodnych. Budowa sadzawek, oczek wodnych lub stawów przyczyniających się nie tylko do zwiększenia walorów estetycznych, ale również do zwiększenia udziału małej...