ARCHIVE

Odpady komunalne – czy optymalnie wykorzystujemy to pewne źródło surowców? Przemysł i Środowisko

Odpady komunalne – czy optymalnie wykorzystujemy to pewne źródło surowców?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) [1] poinformował, że na jednego mieszkańca Polski w 2020 roku przypadało średnio 342 kg zebranych odpadów komunalnych. Jednocześnie ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie z roku na rok rośnie, co jest optymistyczną wiadomością. Bezpośredni wpływ na to ma funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Obecnie największy udział w selektywnie zebranych odpadach...