Objaśnienie prawne Ministra Klimatu

?„Chciałbym uspokoić przedsiębiorców. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów spoczywa na nich już od 2001 r. Zatem 1 stycznia 2020 r. nie wprowadzamy żadnych nowych obostrzeń. Elektroniczny system jest jedynie konsekwencją przyjętych wcześniej przepisów” – powiedział wiceminister, Sławomir Mazurek.

Przepisy dot. ewidencji odpadów i sprawozdawczości nie ulegają zmianie, jedyną nowością jest zastąpienie dotychczasowej formy papierowej dokumentów formą elektroniczną. Ma ona ułatwić przedsiębiorcom gromadzenie i zarządzanie informacjami dot. gospodarki odpadami oraz ma zapewnić podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

W związku z licznymi pytaniami, poniżej objaśnienie prawne Ministra Klimatu:⬇️⬇️⬇️

https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf?fbclid=IwAR0dtM0TTdm3tNbquCFlqbv7heiEdaV6UX5SdfBvB4y8b-T3-UIWOnQxaJ4
Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *