31 grudnia 2019 roku wpłynął do Sejmu Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – druk 119. Projekt ten dotyczy dodania przepisów regulujących sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie “awaryjnym” umożliwiającym sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.

➡️➡️➡️ Tutaj więcej informacji ⬅️⬅️⬅️

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *