Pytania Przemysł i Środowisko

5 najczęściej zadawanych pytań o systemie BDO

1. Czy KPO należy wydrukować i przechowywać ❓
 Pamiętaj, że nie masz obowiązku drukowania i archiwizacji wystawionych KPO. Dokumenty są przechowywane przez system #BDO, dodatkowo przez okres 5 lat podmiot ma dostęp do dokumentów np. niezbędnych w przypadku kontroli obejmującej dane za lata poprzednie.

2. Co w przypadku KPO zatwierdzonej z błędnymi danymi podmiotu transportującego ❓
Jeżeli KPO została zatwierdzona, wówczas nie ma już możliwości edycji ani usunięcia. Pozostaje tylko możliwość wystawienia nowej karty z właściwymi danymi podmiotu transportującego, następnie przekazanie jej do podmiotu przyjmującego. Kartę zatwierdzoną z błędnymi danymi transportującego nie należy wykorzystywać na potrzeby ewidencji. Edycji lub usunięcia KPO można dokonać wyłącznie kiedy KPO została zatwierdzona na etapie rozpoczęcia przekazywania, w tym momencie można kartę wycofać z obiegu i wystawić nową KPO.

3. Co w przypadku różnicy mas podmiotu przekazującego i przejmującego ❓
Jeżeli podmiot przejmujący odpad nie zgadza się z masą wskazaną na KPO, wówczas podmiot przejmujący dokonując przyjęcia karty, może dokonać zmiany tej masy na podstawie własnej wagi. Na karcie będą widniały dwie masy (podmiotu przekazującego oraz przejmującego). Różnice w masach wynikają z faktu, że urządzenia wagowe mają różną skalę mas oraz różną skalę ważenia.

4. Czy istnieje możliwość wystawienia KPO z datą wsteczną ❓
Pamiętaj, że w systemie BDO nie masz możliwości wystawiania KPO z datą wsteczną. KPO w formie elektronicznej musi być wystawiana i wprowadzana na bieżąco, w sposób ciągły. Przypominamy, że do 30 czerwca br. istnieje możliwość wystawiania KPO w formie papierowej. Jednak wszystkie karty wystawione w wersji papierowej do 31 lipca br. będą musiały być wprowadzone do systemu BDO.

5. Jaki okres jest przewidziany na rozpatrzenie wniosku aktualizacyjnego ❓
Zgodnie z procedurami wynikającymi z Kodeksu Postępowania Administracyjnego każdy organ, który dokonuje aktualizacji wniosku ma na to 30 dni. Jednak w związku z ogromną ilością wniosków, które wpływają do Urzędów Marszałkowskich czas oczekiwania może być wydłużony.  Pamiętaj! Jeśli wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego nie został jeszcze rozpatrzony oraz nie został zaakceptowany (czyli postępowanie nie zakończyło się po stronie urzędu), wówczas  system nie umożliwi złożenia nowego wniosku aktualizacyjnego.

Podziel się:
  • 2106
  • 0
  • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *