Kiedy KPO? Kiedy KPOK?

Loading

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazanie odpadów pomiędzy stacją przeładunkową lub punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwanej dalej PSZOK) a instalacją komunalną powinno zostać potwierdzone odpowiednim dokumentem. Czy tym dokumentem ma być KPO? A może KPOK? Zagadnienie omawia radca prawny dr Marcin Kaźmierski.

Czego dowiesz się z wideo?

 • Jaki dokument wystawia prowadzący stację przeładunkową?
 • Jak postępować, gdy prowadzimy PSZOK?
 • Kiedy nie wystawia się KPOK?
 • Jaką kartę wystawia PSZOK?

Co zyskasz, oglądając nagranie?

 • Pewność kto i w jakich okolicznościach wystawia KPO lub KPOK.
 • Poznasz oficjalne stanowisko Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Do kogo skierowany jest materiał?

Materiał „Kiedy KPO? Kiedy KPOK?” będzie przydatny dla:

 • podmiotów prowadzących miejsce zbierania odpadów komunalnych, stację przeładunkową odpadów lub miejsce przetwarzania odpadów komunalnych,
 • podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • podmiotów transportujących odpady,
 • podmiotów prowadzących PSZOK.

Podstawa prawna:

W przygotowanym materiale powołujemy się na następującą podstawę prawną:

 

 

Dla tych, którzy wolą przeczytać:

KPOK czy KPO? Jaki dokument należy wystawić przy przekazywaniu odpadów pomiędzy instalacją komunalną a stacją przeładunkową, a jaki pomiędzy instalacją komunalną a punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?

Rozwiązanie tej kwestii przynosi art. 71a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

Zgodnie z ust. 1 powyższego artykułu jedynym podmiotem zobowiązanym do wystawiania karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) jest podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. KPOK sporządza podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 • przed rozpoczęciem odbierania tych odpadów,
 • odrębnie dla każdego ładunku transportowanych odpadów komunalnych danego rodzaju przekazywanych do następnego posiadacza odpadów
 • do prowadzonych przez siebie: stacji przeładunkowej, miejsca zbierania odpadów komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych.

Art. 71a ust. 2 określa przypadki, w których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wystawia KPOK przed rozpoczęciem transportu odpadów do następnego posiadacza odpadów. Jest to transport odpadów komunalnych:

 • z prowadzonej przez siebie stacji przeładunkowej,
 • z prowadzonego przez siebie miejsca zbierania odpadów komunalnych lub
 • z prowadzonego przez siebie miejsca przetwarzania odpadów komunalnych.

Karta przekazania odpadów komunalnych nie powinna być wystawiona w sytuacji, gdy ma miejsca jedna z poniższych sytuacji:

 • podmiot transportujący odpady nie jest podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • podmiot prowadzący stację przeładunkową nie jest podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W praktyce oznacza to, że na stacji przeładunkowej prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w przypadku transportu przez ten podmiot spoczywa obowiązek wystawienia KPOK. Inaczej wygląda sytuacja punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Sposób funkcjonowania PSZOK warunkuje wystawienie innego dokumentu niż w przypadku stacji przeładunkowej. PSZOK nie odbiera odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, nie ma miejsca tu „aktywny odbiór”, to mieszkańcy dostarczają odpady. To wyklucza możliwość wystawienia karty przekazania odpadów komunalnych. Zaś obligatoryjne jest wydanie karty przekazania odpadów (KPO), czego potwierdzeniem jest pismo Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z dnia 14 grudnia 2020 r., znak: DGOOK.021.55.2020.MT oraz z dnia 14 stycznia 2021 r., znak: 1452859.4626260.3656901 oraz poprzedzające go pismo.

Dlaczego warto nam zaufać?

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Baza wiedzy w punkt

Mówimy o konkretach - prosto o trudnych kwestiach!

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Wiedza w jednym miejscu

Materiały Akademii to zweryfikowane i pewne źródło informacji

Odpowiedzi na specjalistyczne zagadnienia

Tłumaczymy zagadnienia w oparciu o realne problemy

Bezpłatne materiały

Idealne źródło wiedzy dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność przemysłową z poszanowaniem zasobów przyrody i obowiązującymi normami prawnymi

Doświadczenie

Szkolenia tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Z

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.