Odpady zmieszane a mieszanina odpadów

Odpady zmieszane a mieszanina odpadów - Akademia Przemysłu i Środowiska

Loading

Czego dowiesz się z wideo?

  • Czym są odpady zmieszane?
  • Czym jest mieszanina odpadów?
  • Na czym polega różnica pomiędzy odpadami zmieszanymi a mieszaniną odpadów?
  • Jakimi zasadami warto się kierować przy magazynowaniu odpadów?
  • Kiedy można mieszać odpady?

W materiale tym dr Marcin Kaźmierski zestawia ze sobą i objaśnia dwa, jedynie pozornie zbliżone zagadnienia – odpady zmieszane i mieszaninę odpadów. Tłumaczy też, jakimi zasadami należy się kierować przy mieszaniu odpadów.
Co istotne, materiał nie mówi o zmieszanych odpadach komunalnych, ale o zmieszanych odpadach jako jeden kod odpadu, powstających w efekcie prowadzonego w zakładzie procesu wytwarzania.

Zagadnienie omawia radca prawny dr Marcin Kaźmierski.

 

Czego nauczysz się po obejrzeniu nagrania?

  • Zrozumiesz różnicę pomiędzy odpadami zmieszanymi a mieszaniną odpadów.
  • Uzyskasz wiedzę, która w sposób znaczący pomoże Tobie w magazynowaniu odpadów.

 

Do kogo skierowane jest wideo?

Materiał „Odpady zmieszane a mieszanina odpadów” będzie przydatny dla:

  • podmiotów gospodarczych,
  • osób korzystających z systemu BDO,
  • inwestorów planujących inwestycje.

 

Podstawa prawna

W materiale powołujemy się na następującą podstawę prawną:

 

Dla tych, co wolą przeczytać:

Odpady zmieszane a mieszanina odpadów

Odpady zmieszane (rozumiane jako odpady wymieszane, z jednym kodem odpadu, a nie w rozumieniu zmieszane odpady komunalne) i mieszanina odpadów to dwa na pozór tożsame pojęcia. W rzeczywistości to dwa rodzaje odpadów.

Gdzie powstają odpady zmieszane?

Mamy z góry ściśle określonych kilka, kilkanaście kodów odpadów, które w swoim określeniu zawierają słowo zmieszane/mieszanina. Ich znaczenie dookreślają wytyczne Komisji Europejskiej z 2018 roku – Zawiadomienie Komisji dotyczące wytycznych technicznych w sprawie klasyfikacji odpadów (2018/C 124/01). Ustawodawca unijny bardzo wyraźnie zaznaczył, że owa grupa odpadów zmieszanych, są to odpady o ściśle określonych kodach, do których mieszania dochodzi już w samym procesie wytwarzania. Jeśli więc mamy mokre odprowadzanie żużlu i popiołu z kotła, to to mieszanie powinno następować w obrębie systemu odżużlania. Przykładem odpadu zmieszanego jest odpad o kodzie 10 01 80, czyli mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych. Nie można nazwać tym kodem odpadu, który zostanie zmieszamy dopiero na placu, ponieważ nie mamy prawa klasyfikować jako odpady zmieszane, odpadów, które są mieszane dopiero w miejscu ich magazynowania. Mieszanina odpadów ma powstawać w procesie wytwarzania.

Przykład nr 1:

Jeśli osobno odprowadzimy żużel poprzez wannę, wygarniemy taśmociągiem na zewnątrz, zaczniemy hałdować i dopiero na tej hałdzie będziemy dorzucać popioły czy pyły lotne, to doprowadzamy do zmieszania odpadów. Nie mamy do czynienia z odpadami zmieszanymi mieszaniną.

Przykład nr 2:

Jeżeli już w systemie odżużlania do tych żużli wygarniętych na mokro dodajemy popioły, pyły, to jest to mieszanina odpadów.

Zastanawiając się czy nad tym, czy mieszanina powstaje w procesie wytwarzania czy poza nim, należy odnieść się do samej instalacji i procesu. Jeżeli jest to integralna część powstawania tych odpadów i sposób ich zagospodarowania, to wtedy jest to mieszanina odpadów mająca przydzielony odpowiedni kod odpadu. Natomiast odpady zmieszane powstają, jeśli owo zmieszanie nie następuje w procesie wytwarzania, ale w procesie magazynowania wytworzonych już odpadów, np. poprzez wymieszanie ze sobą dwóch hałd odpadów.

Mieszanie odpadów magazynowanych

W przypadku wątpliwości związanych z mieszaniem odpadów, należy pamiętać o tym, że zakaz dotyczy mieszania każdej ilości odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne oraz mieszania odpadów z substancjami i przedmiotami niebędącymi odpadami w zakresie, w którym to mieszanie spowoduje utratę statusu odpadu niebezpiecznego albo utrudni przetwarzanie odpadów. Natomiast nie jest zabronione wspólne nieselektywne magazynowanie odpadów w sytuacji, w której nie doprowadzi to do utrudnienia późniejszego przetworzenia odpadów czy też nie doprowadzi to do pozbawienia ich właściwości niebezpiecznych np. poprzez rozrzedzenie tych odpadów.

Dlaczego warto nam zaufać?

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Baza wiedzy w punkt

Mówimy o konkretach - prosto o trudnych kwestiach!

Odpowiedzi na specjalistyczne zagadnienia

Tłumaczymy zagadnienia w oparciu o realne problemy

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Bezpłatne materiały

Idealne źródło wiedzy dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność przemysłową z poszanowaniem zasobów przyrody i obowiązującymi normami prawnymi

Doświadczenie

Szkolenia tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Wiedza w jednym miejscu

Materiały Akademii to zweryfikowane i pewne źródło informacji

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.