Coraz więcej miejsc pracy w ekoprzemyśle!

Coraz więcej miejsc pracy w ekoprzemyśle! Przemysł i Środowisko

Loading

Z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego [1] wynika, że w ekoprzemyśle pracuje ponad 200 tys. osób i tendencja wzrostu zatrudnienia utrzyma się w najbliższym czasie. Na sektor produktów i usług środowiskowych (Environmental Goods and Services Sector – EGSS), inaczej określany jako gospodarka przyjazna środowisku czy ekoprzemysł, składają się dobra i usługi związane z ochroną środowiska i zarządzaniem zasobami naturalnymi. W Polsce wartość dodana tego sektora w porównaniu do PKB jest taka, jak średnia unijna i wynosi 2,2 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) podaje, że w naszym kraju największy udział w sektorze EGSS mają gospodarka ściekami oraz gospodarka zasobami energetycznymi i wodnymi (odpowiednio 0,47 proc., 0,47 proc. i 0,37 proc. PKB). W większości krajów starej Unii na drugiej pozycji w tym zestawieniu jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Przykładowo, w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech jej udział wynosi odpowiednio: 0,54 proc., 0,82 proc. i 0,57 proc. PKB. W Polsce udział wartości dodanej sektora produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest znacznie niższy – wynosi 0,28 proc. PKB.

Sektor produktów i usług środowiskowych dzieli się na dwa podsektory: działania mające na celu ochronę środowiska (Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure – CEPA) oraz zarządzanie zasobami (Classification of Resource Management Activities – CREMA). W ochronie środowiska w UE-28 w 2018 r. zatrudnionych było 2,9 mln osób, natomiast w zarządzaniu zasobami – 2 mln. Łącznie więc cały sektor zatrudniał 4,9 mln osób, z czego najwięcej pracowało w sektorze gospodarki odpadami (1,2 mln). W Polsce w sektorze produktów i usług środowiskowych w 2018 r. było zatrudnionych 235 tys. osób. Najwięcej w sektorach: gospodarki odpadami (40 tys.), zarządzania ściekami (35 tys.), zarządzania wodami (33 tys.) oraz oszczędzania energii i ciepła (25 tys.). Na przestrzeni lat można zaobserwować przyrost zatrudnienia w segmencie gospodarowania odpadami, natomiast największy spadek miejsc pracy jest zauważalny w podmiotach zajmujących się ochroną powietrza i klimatu oraz zarządzaniem zasobami takimi jak ciepło i energia czy surowce mineralne. 


[1] Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego 44/2021 https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/11/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_44-2021.pdf  [dostęp: 2021-11-30]

Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.