Zawartość kursu
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej tworzenie załącznika mapowego na stronie geoportal.gov.pl
W przypadku ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub składając wniosek o zgodę na korzystanie z komponentów środowiska, konieczne jest przygotowanie i załączenie mapy przedstawiającej lokalizację i zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Nie posiadając wcześniejszego doświadczenia w tworzeniu map, zadanie może wydawać się trudne. Niemniej jednak proces ten okazuje się być łatwym i szybkim, jeśli skorzystamy z takich narzędzi jak geoportal.
0/2
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej – tworzenie załącznika mapowego na stronie geoportal.gov.pl
O lekcji

W przypadku ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub składając wniosek o korzystanie z komponentów środowiska, konieczne jest przygotowanie i załączenie mapy przedstawiającej zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Nie posiadając wcześniejszego doświadczenia w tworzeniu map, zadanie może wydawać się trudne. Niemniej jednak proces ten okazuje się być łatwym i szybkim, jeśli wie się z jakich narzędzi skorzystać. Kompletna mapa powinna składać się z trzech elementów, które z łatwością można przedstawić wykorzystując darmowe i ogólnodostępne narzędzia udostępnione na stronie geoportal.gov.pl.

Przedziały czasowe wideo:

0:00 Wstęp
1:07 Wyszukiwanie działki na portalu geoportal.gov.pl
2:20 Przygotowanie załącznika mapowego – informacje podstawowe
3:52 Narzędzia do szkicowania – informacje podstawowe
4:38 Szkicowanie obiektu poligonowego
10:05 Szkicowanie obiektów liniowych i punktowych
13:50 Wydruk mapy
16:08 Zakończenie

Obejrzyj materiał, zdaj test, zakończ kurs i pobierz certyfikat w zakładce "moje certyfikaty".
0% Ukończone