Opłata rejestrowa BDO Przemysł i Środowisko

Czy opłata rejestrowa jest jednorazowa?

Pamiętaj, że obowiązuje Cię jedna opłata rejestrowa za wpis do rejestru BDO. Za każde, dodatkowe wprowadzenie miejsca prowadzenia działalności nie ma obowiązku uiszczania opłaty. Należy jednak pamiętać, że przy każdym wniosku aktualizacyjnym należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby składającej go.

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *