BDO Przemysł i Środowsko

Kiedy musisz zarejestrować się w bazie BDO?

Jeżeli jesteś podmiotem wytwarzającym odpady, których masa przekracza wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, wówczas masz obowiązek zarejestrować się w bazie BDO. Pamiętaj, że Ustawa o odpadach, dopuszcza prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów w przypadku wytworzenia w ciągu roku do 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne.

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *