Rozbieżność mas odpadów

Rozbieżność mas podmiotu przekazującego i przejmującego

Jeżeli podmiot przejmujący odpad nie zgadza się z masą wskazaną na karcie przekazania odpadów, wówczas podmiot przejmujący dokonując przyjęcia karty, może dokonać zmiany tej masy na podstawie własnej wagi. Na karcie będą występowały dwie masy (podmiotu przekazującego oraz przejmującego). Różnice w masach wynikają z faktu, że urządzenia wagowe mają różną skalę mas oraz różną skalę ważenia.

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *