Odpady Przemysł i Środowisko

Do kiedy dozwolone jest sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej?

Edit: 05 stycznia 2021 r. Dotyczy zmian wprowadzonych (Dz.U. 2020 poz. 875), mówiących o możliwości prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150), wprowadzono istotne zmiany dotyczące ewidencji odpadów i sprawozdawczości, objętych systemem BDO, m. in. do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) dodano art. 236a, w którym dopuszczono, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej.

Zastrzeżono jednocześnie, że prowadzenie #KPO lub #KPOK w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi wymienione dokumenty w tej formie. Tym samym firmy odbierające odpady nie powinny mieć problemu z odbiorem odpadów od podmiotów, które nie uzyskały jeszcze wpisu do #BDO.

Edit: Dnia 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875). Ustawodawca dopuszcza możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. 

Czytaj więcej tu:

Ewidencja odpadów w formie papierowej – wzory dokumentów – Przemysł i Środowisko (przemyslisrodowisko.pl)

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *