Dostęp do systemu BDO

1. System BDO jest dostępny pod adresem:
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/
2. Aby uzyskać dostęp należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE).

❗️Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu wskazanych powyżej jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO❗️

3. Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego Rejestru-BDO takich jak:

Login – 9-cio cyfrowy numer rejestrowy
Hasło – jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO to należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski, jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze-BDO to należy podać aktualne hasło do Rejestru-BDO.

4. Gotowe! ?
______________________________

Okno 1. Przedstawia logowanie dla użytkowników podrzędnych, którzy otrzymali zaproszenie poprzez wiadomość email od użytkownika głównego ( loginem jest adres email)

Okno 2. Przedstawia logowanie dla użytkowników głównych oraz dla osób, które chcą się powiązać z swoim podmiotem.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://bdo.mos.gov.pl/news/logowanie-do-systemu-bdo/

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *