Czy jako sprzedawca sprzętu elektronicznego i elektrycznego sprowadzonego z zagranicy, jestem zobowiązany do wpisu w rejestrze BDO?

Wprowadzając na Polski rynek sprzęt elektroniczny i elektryczny z zagranicy, wprowadzasz nie tylko produkty, ale również ich opakowania. Obydwa te przypadki podlegają wpisowi do rejestru BDO. Koszt takiego wpisu wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. Musisz także rozważyć czy w ramach prowadzonej działalności wytwarzasz odpady podlegające pod obowiązek ewidencji. W takiej sytuacji musisz uzyskać wpis do BDO również z zakresu wytwarzania odpadów.

Więcej o wniosku rejestrowym przeczytasz na naszym blogu:

👉 Wnioski składane poprzez system BDO – co musisz wiedzieć o wniosku aktualizacyjnym?

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.