Czy jako wytwórca odpadów mogę je samodzielnie transportować bez wpisu do rejestru BDO?

Jeżeli transportujesz odpady wytwarzane tylko przez siebie, jesteś zwolniony z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru BDO w zakresie transportującego odpady. Z drugiej strony, jesteś jednak zobowiązany do uzyskania wpisu w zakresie wytwórcy odpadów. Jako podmiot przekazujący musisz prowadzić ewidencję oraz wystawiać KPO, do czego potrzebny jest dostęp do systemu BDO.

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.