Czy PSZOK powinien posiadać wpis do BDO jako zbierający?

To, czy PSZOK powinien posiadać wpis do BDO jako zbierający, zależy od tego, przez kogo jest on prowadzony. Jeśli prowadzącym jest gmina, punkt nie musi posiadać decyzji na zbieranie odpadów, ale powinien uzyskać wpis do BDO. PSZOK prowadzony przez inny podmiot powinien posiadać decyzję na zbieranie odpadów i zostać wpisanym do BDO z urzędu w związku z posiadaną decyzją.

Więcej na ten temat przeczytasz na naszym blogu 👇

https://przemyslisrodowisko.pl/kpo-a-moze-kpok/

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.