Kategorie:

Czym jest pakiet Fit for 55?

Pakiet „Fit for 55” („Gotowi na 55”) to, opublikowany przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 r., zestaw wniosków ustawodawczych, którego założeniem jest zmiana i uaktualnienie unijnych przepisów. Celem Rady i Parlamentu Europejskiego jest ograniczenie emisji o co najmniej 55% do roku 2030 (w porównaniu do roku 1990). Pakiet „Fit for 55” ma pomóc w dostosowaniu unijnych przepisów do tego celu.

Do końca roku 2023 w ramach pracy nad pakietem „Fit for 55” przyjęte zostały:

Podstawa prawna

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Gotowi na 55

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.