Kategorie:

Do kiedy należy złożyć wniosek na przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2026-2030?

Wniosek na przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2026-2030 należy złożyć do 29 czerwca 2024 r. Obowiązek ten wynika z artykułu 26b ustęp 2 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2023 r. poz. 589, 2029). Po więcej informacji zapraszamy do artykułu Plany neutralności klimatycznej jako narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.