Mój sklep internetowy stosuje dropshipping. Oznacza to, że dostawca wysyła zakupione produkty, a moja firma jedynie zbiera zamówienia. Czy jestem wprowadzającym produkty w opakowaniach i muszę rejestrować się w BDO?

Sklepy internetowe stosujące model dropshippingu, w którym zadanie sklepu internetowego sprowadza się jedynie do bycia pośrednikiem transakcji między klientem, a hurtownią (sklep nie magazynuje, nie pakuje i nie wysyła produktów), nie muszą rejestrować się w BDO.

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.