Kategorie:

Gdzie dokonać opłaty za pełnomocnictwo?

Złożenie dokumentu pełnomocnictwa w formie papierowej pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa o wysokości 17 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej. Opłatę należy uiścić organowi gminy, na terenie której składamy pełnomocnictwo. Dla przykładu – jeśli postępowanie prowadzi Prezydent Warszawy, opłata powinna skierowana być do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Jeśli postępowanie prowadzone jest przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, opłata skarbowa powinna trafić do Urzędu Miasta Szczecin.

 

Dowiedz się więcej: https://przemyslisrodowisko.pl/pelnomocnictwo-w-ramach-obslugi-systemu-bdo/

 

O obowiązku dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo mówi art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.