Jestem wprowadzającym produkty w opakowaniach. Czy obowiązki związane z BDO muszę realizować samodzielnie?

Przedsiębiorca może podjąć się samodzielnego składania sprawozdania, uiszczania opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne lub może skorzystać z usług organizacji odzysku. Przejmuje ona od przedsiębiorcy obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych na podstawie informacji o ilościach i rodzajach opakowań wprowadzanych na rynek. Organizacja ta sporządza i składa roczne sprawozdanie z wykazem przedsiębiorców, których obsługuje. W takiej sytuacji jedynym obowiązkiem wprowadzającego jest przekazanie odpowiednich informacji o wprowadzanych opakowaniach organizacji odzysku, z którą podpisana jest umowa.

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.