Sprawozdanie w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych – kto i do kiedy musi je złożyć?

Podmioty:

  • przywożące F-GAZY lub SZWO,
  • wywożące F-GAZY lub SZWO,
  • stosujące F-GAZY lub SZWO w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach,
  • prowadzące odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie F-GAZÓW lub SZWO,
  • przywożące produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO,
  • wywożące produkty, urządzenia lub systemy ochrony przeciwpożarowej lub gaśnice, a także systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO, zobowiązane są do złożenia rocznego sprawozdania do 28 lutego. Sprawozdanie składa się za pośrednictwem Bazy Danych Sprawozdań (BDS).

O obowiązku złożenia sprawozdania mówi art. 39 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2020 poz. 2065 z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000881/U/D20150881Lj.pdf

Dowiedz się więcej na temat obowiązkowych teminów sprawozdań w zakresie ochrony środowiska w lutym https://przemyslisrodowisko.pl/sprawozdawczosc-srodowiskowa-w-lutym-wykaz-obowiazkow/

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.