Jak należy klasyfikować odpad w postaci zużytych świetlówek?

Jak należy klasyfikować odpad w postaci zużytych świetlówek? Przemysł i Środowisko

Loading

Klasyfikacja odpadów odbywa się poprzez ich odpowiednie przyporządkowanie do grupy, podgrupy i rodzaju zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) [1]. Jednocześnie należy pamiętać, aby uwzględnić źródło ich powstawania oraz właściwości, ponieważ np. przekroczenie wartości granicznych poszczególnych składników,  powoduje zaklasyfikowanie odpadu do grupy niebezpiecznych. Według rozporządzenia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów [2], w zależności od źródła powstania oraz właściwości, odpady zostały podzielone na 20 grup. W grupie 16 zaklasyfikowane zostały odpady nieujęte w innych grupach. Odpady o kodzie 16 02 13* klasyfikowane są jako zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, natomiast odpady o kodzie 20 01 21* to lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć. W przypadku odpadów zawierających rtęć, zaznaczaj chodzi o odpady wysegregowane z odpadów komunalnych. Zważywszy na powyższe, odpady w postaci zużytych świetlówek, należałoby zaklasyfikować do jednego z kodów w ramach grupy 16. Możliwość oddania odpadu w postaci zużytych świetlówek do PSZOK-u, czyli punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uzależniona jest od prawa miejscowego, bowiem zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132 poz. 622) [3] to rada gminy określa w drodze uchwały, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w tym m.in. procedurę świadczonych usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701)
https://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/U/D20200797Lj.pdf (dostęp: 2020-06-05)
[2] Rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
 https://pigo.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/rozporządzenie-MK-2.01.2020-ws-katalogu-odpadów.pdf (dostęp: 2020-06-05)
[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622)
 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/O/D19960622.pdf (dostęp: 2020-06-05)

Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.