Sprawdź jakie informacje znajdziesz w kategorii Handel emisjami CO2

2024-06-13

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS)

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których pochodzenie zw...
2024-05-10

Jak rozumieć pojęcie podinstalacji w kontekście przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych?

Podinstalacja oznacza czynniki produkcji, produkty i powiązane z nimi emisje, które są objęte odpowiednimi wskaźnikami emisyjności. Granice podinstala...
2024-03-26

Plany neutralności klimatycznej jako narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych

Czym jest plan neutralności klimatycznej Plan neutralności klimatycznej (CNP) jest narzędziem gwarantującym zachowanie neutralności klimatycznej oraz ...
2023-12-21

Obowiązki wynikające z uczestnictwa w Systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS)

Uczestnictwo w Systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (system EU ETS) związane jest z koniecznością wypełnienia szeregu obowiązk...
2023-10-26

Spalarnie odpadów w systemie ETS – reforma w handlu uprawnieniami do emisji

EDIT: 27 października 2023 r. Zaktualizowano o opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 27 września 2023 r. ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie us...
2023-08-08

Jakie są główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza z przemysłu i jakie sektory najbardziej przyczyniają się do tego?

Zanieczyszczenie powietrza wynika z działalności przemysłowej człowieka, która wiąże się z emisją substancji stałych, ciekłych lub gazowych w szkodliw...
2023-07-18

Kto emituje najwięcej gazów cieplarnianych na świecie?

  Jeśli czytacie nasz blog uważnie, wiecie, że odpowiedzialność za zmiany klimatyczne nie rozkłada się równomiernie, są państwa które ponoszą wię...
2021-08-31

Polityka Energetyczna Polski – perspektywy rozwoju sektora paliwowo-energetycznego do roku 2040

Edit: 31 sierpnia 2021 r. dotyczy analizy przeprowadzonej przez Ember w kontekście założeń PEP2040 i cen uprawnień do emisji CO2 w systemie EU-ETS ora...
2021-07-29

Jak Unia Europejska zredukuje emisje gazów cieplarnianych?

Ambitne prawodawstwo Unii Europejskiej ma zapobiec niebezpiecznym zmianom klimatycznym i sprzyjać osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. ora...
2021-03-11

Scenariusze dla polskiej energetyki – koszty dekarbonizacji

Przyszłość polskiej energetyki zbudza duże zainteresowanie i wiele emocji. 2 lutego 2021 r. rząd przyjął plan transformacji energetycznej Polski do 20...
2021-01-19

Przemysł ciepłowniczy i jego wpływ na środowisko

Ciepłownictwo stanowi systemy ciepłownicze wraz z źródłami wytwarzania oraz indywidualnymi instalacjami grzewczymi w gospodarstwach domowych. Polski p...
2021-01-14

Kredyty węglowe – jak Unia Europejska ogranicza emisje gazów cieplarnianych

Obecność gazów cieplarnianych w atmosferze, z dwutlenkiem węgla na czele, prowadzi do podwyższania się temperatury, czego skutki od lat można zauważać...
2020-12-31

Dyrektywa MCP jako wyzwania sektora ciepłowniczego

Dyrektywa MCP (Medium Combustion Plants) [1] jest jedną z dyrektyw, które mają wpływ na transformacje energetyczną w tym ciepłownictwo. Dotyczy ona śr...
2017-02-01

System handlu uprawnieniami do emisji

Polityka UE przeciw zmianom klimatu System handlu uprawnieniami do emisji to unijny system działający od 2005 roku. Obejmuje ponad 11 tysięcy instalac...

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.