Sprawdź jakie informacje znajdziesz w kategorii Klimat i powietrze

2024-03-26

Plany neutralności klimatycznej jako narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych

Czym jest plan neutralności klimatycznej Plan neutralności klimatycznej (CNP) jest narzędziem gwarantującym zachowanie neutralności klimatycznej oraz ...
2024-03-12

Czy znasz wartość środowiska przyrodniczego?

Edit: 12 marca 2024 r. Zaktualizowano o informację nt. wstępnego porozumienia politycznego dotyczącego Rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyr...
2024-01-25

Dlaczego baterie są ważne?

Rozwój i produkcja baterii to strategiczny priorytet dla krajów Unii Europejskiej. Baterie są niezbędne, aby zakończyło się sukcesem przejście UE na c...
2024-01-16

ESG, czyli odpowiedzialny rozwój

ESG, zwane często odpowiedzialnym inwestowaniem, dotyczy środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego w organizacji (Env...
2024-01-02

CSRD – nowa jakość raportów na temat zrównoważonego rozwoju

W roku 2017 Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę NFRD (Non-financial Reporting Directive) [1]. Jej celem było zwiększenie transparentności w dużych p...
2023-12-21

Obowiązki wynikające z uczestnictwa w Systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS)

Uczestnictwo w Systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (system EU ETS) związane jest z koniecznością wypełnienia szeregu obowiązk...
2023-12-19

Początek końca paliw kopalnych? Świat po COP28

Czym jest COP? Szczyty klimatyczne COP to coroczne Konferencje Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Nadrzęd...
2023-12-05

Zdrowa gleba – podstawa osiągnięcia celów klimatycznych

W grudniu obchodzony jest Światowy Dzień Gleby. Jest więc to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat tego kluczowego komponentu środowis...
2023-11-07

Czy w Polsce powstaną reaktory SMR?

Dlaczego warto, aby Polska skorzystała z energii jądrowej – technologii wykorzystanej przy reaktorach SMR? Z tego samego powodu, dla którego w o...
2023-10-31

Co wiemy o reaktorach SMR?

  Świat potrzebuje nowych technologii energetycznych! Dlaczego? To potrzeba wynikająca z kilku czynników, począwszy od ograniczeń w dostępie do ź...
2023-10-26

Spalarnie odpadów w systemie ETS – reforma w handlu uprawnieniami do emisji

EDIT: 27 października 2023 r. Zaktualizowano o opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 27 września 2023 r. ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie us...
2023-10-03

Czy firmy robią wystarczająco dużo na rzecz ochrony środowiska?

EDIT: 3 października 2023 r. Zaktualizowano o opublikowany przez Polski Instytut Ekonomiczny Tygodnik Gospodarczy PIE z 13 lipca 2023 r. Z dokumentem ...
2023-09-21

Jakie działania podejmuje Unia Europejska w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) od lat znajduje się w programie politycznym Unii Europejskiej. W celu sprawnego przejścia z modelu liniowego w ki...
2023-09-12

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Nie żyjemy za darmo i nie wolno nam bezkarnie czerpać z zasobów środowiska. A to, że coś zawsze było, nie oznacza, że będzie. Dlatego tak ważne jest n...
2023-08-08

Jakie są główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza z przemysłu i jakie sektory najbardziej przyczyniają się do tego?

Zanieczyszczenie powietrza wynika z działalności przemysłowej człowieka, która wiąże się z emisją substancji stałych, ciekłych lub gazowych w szkodliw...
2023-07-18

Kto emituje najwięcej gazów cieplarnianych na świecie?

  Jeśli czytacie nasz blog uważnie, wiecie, że odpowiedzialność za zmiany klimatyczne nie rozkłada się równomiernie, są państwa które ponoszą wię...
2023-06-27

Dobre praktyki dla zrównoważonej turystyki morskiej

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska stanowią największe zagrożenie egzystencjalne dla Europy i świata. Aby im zapobiec Komisja Europejska ustan...
2023-06-20

Kąpieliska w UE – sprawdź, gdzie warto wybrać się na wakacje

W ostatnich dziesięcioleciach jakość wody w kąpieliskach w Europie znacząco się poprawiła. Lepsza ocena źródeł zanieczyszczenia, unowocześnianie oczys...
2023-06-13

Sektor cementowy – jak wpływa na realizację celów środowiskowych?

Cement jako filar budownictwa, od starożytności jest silnie związany z rozwojem gospodarczym. Polski przemysł cementowy jest aktualnie jednym z najwię...
2023-05-30

Wpływ globalnego ocieplenia na zdrowie i dobrostan dzieci

Zmiana klimatu stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia ludzi obecnie żyjących, zwłaszcza dla najmłodszych. Według Światowej Organizacji Zdro...
2023-05-09

Rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych

NIK w swoim raporcie z dn. 9 marca 2023 r. o rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych przedstawia wyniki kontroli przeprowadzone w Ministerstwie Kl...
2023-04-27

Transformacja UE w kierunku zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń

Nie ma takich barier, które powstrzymałyby zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Docierają one do krajów Europy za pośrednictwem oceanów i rzek, p...
2023-04-18

Walka z zanieczyszczeniami, drogą do zdrowej planety

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wody i gleby wpływają negatywnie na zdrowie człowieka i kondycję środowiska przyrodniczego [1]. Uznane zos...
2023-03-28

Co niszczy przyrodę Europy?

My, ludzie, jesteśmy gatunkiem, który zmienia Ziemię jak żaden inny. Mamy ogromny wpływ na niemal wszystkie inne gatunki, które dzielą z nami tę plane...
2023-03-07

Wycinka drzew – złagodzenie przepisów

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych [1], dla którego zakładano, wejście w życie w styczniu...
2023-02-28

Powalone lub złamane drzewo – czy muszę posiadać zezwolenie na jego usunięcie?

Czynność, jaką jest usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości, zgodnie z art. 83 ust. 1 [1] ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916) musi by...
2023-02-21

Zalety i ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych, o których musisz wiedzieć

Techniki przeciwwybuchowe jakie stosujemy w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego to: tłumienie wybuchu, odciążanie wybuchu, izolacja wybuchu. W ninie...
2023-01-05

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości w praktyce – studium przypadków

EDIT 5 stycznia 2023: Dotyczy zmiany obwodu pnia drzew, dla których nie jest wymagane zgłoszenie. Zabiegi pielęgnacyjne związane z usuwaniem drzew i k...
2023-01-05

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości – wniesienie sprzeciwu przez organ i jego milcząca zgoda

EDIT 5 stycznia 2023: Dotyczy zmiany okresu w jakim organ może wnieść sprzeciw. W pierwszej części z cyklu poświęconego usuwaniu drzew i krzewów z nie...
2023-01-05

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości – poznaj podstawy prawne

EDIT 5 stycznia 2023: Dotyczy zmiany obwodu pnia drzew, dla których nie jest wymagane zgłoszenie oraz zmiany okresu w jakim muszą odbyć się oględziny....
2022-12-22

Deklaracja CEEB dla budynków i lokali mieszkalnych – składanie deklaracji online krok po kroku

EDIT 22 grudnia 2022: Dotyczy nowych funkcjonalności systemu, które uruchomione będą w pierwszym kwartale 2023 roku Minister Rozwoju i Technologii Wal...
2022-12-22

Deklaracja CEEB dla budynków i lokali niemieszkalnych – składanie deklaracji online krok po kroku

EDIT 22 grudnia 2022: Dotyczy nowych funkcjonalności systemu, które uruchomione będą w pierwszym kwartale 2023 roku Minister Rozwoju i Technologii Wal...
2022-12-13

COP27: więcej sprawiedliwości, mniej ambicji

Tegoroczny szczyt klimatyczny odbywał się w szczególnym momencie, gdy na świecie mamy do czynienia z zestawieniem bardzo wieloma równoległymi kryzysam...
2022-11-29

Transformacja cyfrowa Polski na tle innych krajów UE

Pojęcie transformacji cyfrowej jest bardzo obszerne i może być rozpatrywane na wielu płaszczyznach. W tym wpisie przyglądamy się wynikom indeksu DESI ...
2022-11-22

Spalarnie odpadów w systemie ETS – reforma w handlu uprawnieniami do emisji

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji funkcjonuje w Europie od 2005 roku. Od tego czasu jest on stale modyfikowany tak, aby jak najbardziej efe...
2022-09-27

Kto odpowiada za kryzys klimatyczny?

Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych każdy z nas widzi i odczuwa już na własnej skórze. Zaprzeczanie kryzysowi klimatycznemu nie ma sensu. Kt...
2022-09-13

Węgiel kontra atom

W niespokojnych czasach, wobec problemów z dostawami gazu i zbliżającą się zimą, temat energii zasilającej system ciepłowniczy i energii elektrycznej ...
2022-09-06

Cementownie i zakłady energetycznego spalania paliw – ich udział w termicznym przekształcaniu odpadów w Polsce

W maju 2022 roku Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy opublikował raport “Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w P...
2022-08-30

Jak nowa taksonomia pomoże polskiej transformacji energetycznej?

EDIT 30 sierpnia 2022: Dotyczy przyjęcia przez Parlament Europejski włączenia energii jądrowej do taksonomii. Polski Instytut Ekonomiczny (zwany dalej...
2022-08-23

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w polskich spalarniach

W maju 2022 roku Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy opublikował raport “Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w P...
2022-08-16

Przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej

Edit: 16 sierpnia 2022 r. Dotyczy podpisania przez Prezydenta PR, ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania pr...
2022-08-16

Statystycznie rzecz ujmując, czyli słów kilka o ochronie środowiska w 2021 r.

Pod koniec czerwca Główny Urząd Statystyczny [1] udostępnił opracowanie dotyczące ochrony środowiska w naszym kraju. Wynika z niego, że w 2021 roku o ...
2022-08-02

Standaryzacja portu USB typu C – nie tylko wygoda, ale i ekologia!

Od jesieni 2024 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej zacznie funkcjonować jeden standard ładowania małych urządzeń elektronicznych. Za spraw...
2022-07-26

Zgłoszenie instalacji – o czym warto wiedzieć?

Zgłoszenia dotyczą tego typu instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, które nie wymagają uzyskania pozwolenia, ale także nie są oboję...
2022-07-12

Poznaj sprawdzone przepisy na zrównoważony rozwój

Europa chce stać się do 2050 r. pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, jednocześnie przystosowując się do jego zmian. W osiągnięciu tego celu p...
2022-06-30

Tworzywa sztuczne – dlaczego są tak dużym zagrożeniem?

Wraz ze wzrostem populacji ludzi żyjących na Ziemi, zwiększa się ilość wykorzystywanych tworzyw sztucznych, które po zużyciu stają się odpadami. Mimo ...
2022-06-28

Jaką cenę płacimy za zmieniający się klimat?

Częste ekstremalne zdarzenia pogodowe i warunki klimatyczne stają się nową normą dla Europejczyków. W pamięci wciąż mamy obrazy z niektórych regionów ...
2022-06-14

Obowiązki zakładów przemysłowych o zwiększonym lub dużym ryzyku

Dyrektywa Seveso III nakłada na zakład o dużym ryzyku (ZDR) i zakład o zwiększonym ryzyku (ZZR) różne rodzaje obowiązków operacyjnych i sprawozdawczyc...
2022-06-09

Dyrektywa Seveso III – sprawdź, czy realizujesz jej wymagania

Funkcjonowanie dużych zakładów przemysłowych może wiązać się z wystąpieniem awarii, także tych o poważnym charakterze. Awarie takie mogą być spowodowa...
2022-06-07

UE ostrzega – tak może wyglądać Europa w 2100 roku

Nawet jeśli w tym momencie wstrzymane zostałyby wszystkie emisje gazów cieplarnianych, zmiany klimatyczne, których doświadczamy od kilkudziesięciu lat...
2022-06-02

Jak UE przystosowuje się do zmian klimatu?

W ostatnim dwudziestoleciu częstotliwość i dotkliwość ekstremalnych zdarzeń pogodowych bardzo się zwiększyła. Różne regiony kontynentu musiały zmagać ...
2022-04-21

Jakość środowiska w Europie

Apel o wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w obszarze głównych systemów kształtujących europejską gospodarkę i nowoczesne życie społeczne (zwłaszcz...
2022-04-12

Jak zatrzymać marnotrawstwo żywności?

Rozmowy o degradującym wpływie człowieka na środowisko przyrodnicze często skupiają się na wydobywaniu paliw kopalnych, przemyśle ciężkim czy innych o...
2022-04-07

Potencjał odzysku zużytych paneli fotowoltaicznych

Od kilkunastu lat temat odnawialnych źródeł energii jest odmieniany przez wszystkie przypadki. W tym czasie powstało wiele farm wiatrowych, panele fot...
2022-04-05

Projektowanie w służbie długiego życia produktów

Wszystko, co zostało już wyprodukowane lub zostanie wyprodukowane w przyszłości, wywiera wpływ na środowisko przyrodnicze w czasie całego cyklu życia ...
2022-03-24

Alternatywy dla rosyjskiego gazu

W efekcie wojny w Ukrainie trwającej od 24 lutego 2022 roku wielu przedstawicieli europejskich gospodarek stawia pytanie o możliwość zastąpienia rosyj...
2022-03-17

Polska energetyka jądrowa

Od czasu inicjatywy budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu dzieli nas już ponad 40 lat. Zmieniła się technologia, zmieniły się normy środowiskowe. Prze...
2022-02-01

Wyzwania dla elektromobilności

Branża motoryzacyjna w sektorze pojazdów elektrycznych boryka się z kilkoma wyzwaniami. Sprostanie im jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju sektora...
2022-01-27

Perspektywy dla elektromobilności

Samochody elektryczne stają się znaczącą alternatywą dla pojazdów spalinowych. Na całym świecie jest już zarejestrowanych około 10 milionów samochodów...
2022-01-20

Wodór – paliwo przyszłości

EDIT: 20 stycznia 2022 r. Dotyczy opublikowania oficjalnej wersji Polskiej Strategii Wodorowej. EDIT: 7 września 2021 r. Dotyczy statystyk na temat pu...
2022-01-18

Biomasa – szansa na transformację ciepłownictwa i energetyki

Polska zajmuje trzecie miejsce pod względem emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę ekologiczną politykę UE, nasz kraj musi zmier...
2022-01-11

Czasy cyfrowych bliźniaków

Technologie cyfrowe coraz mocniej splatają się z technologiami przemysłowymi. Ostatnio sporo uwagi poświęca się zagadnieniu Digital Twin, czyli cyfrow...
2021-12-21

Korzyści i wyzwania związane z chmurą obliczeniową

Technologie chmurowe stanowią dla przedsiębiorstw szansę na rozwój, jednak ich wdrożenie generuje również pytania o bezpieczeństwo danych, a nawet cyf...
2021-12-16

Chmura obliczeniowa przyszłością przemysłu?

Chmura obliczeniowa jest jedną z kluczowych technologii wpływających na cyfrową transformację różnych dziedzin gospodarki. Podkreśliła to Komisja Euro...
2021-12-14

Zrównoważony rozwój do 2030 roku

Europejska Agencja Środowiska (EEA) oraz Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) nakreśliły swoją wizję i strategię swojego działa...
2021-12-09

Rozmowy o klimacie to za mało – podsumowanie szczytu G20 oraz COP26 cz.2

Głównym obradom konferencji klimatycznych zwykle towarzyszą liczne spotkania polityków, przedstawicieli przemysłu i NGO’s, odbywające się poza głównym...
2021-12-07

Rozmowy o klimacie to za mało – podsumowanie szczytu G20 oraz COP26 cz.1

Najnowsze doniesienia naukowe wskazują, że do 2030 r. powinniśmy zmniejszyć poziom emisji o połowę, a do połowy bieżącego stulecia osiągnąć zerowy poz...
2021-11-30

Coraz więcej miejsc pracy w ekoprzemyśle!

Z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego [1] wynika, że w ekoprzemyśle pracuje ponad 200 tys. osób i tendencja wzrostu zatrudnienia utrzyma się w n...
2021-11-25

Jak przemysł 4.0 troszczy się o środowisko?

EDIT 25.11.2021 r. Dotyczy barier we wdrażaniu przemysłu 4.0 w Polsce Na naszych oczach następują zmiany gospodarcze, których tempo i nieuchronność są...
2021-11-23

Woda w rolnictwie – czy inicjatywy UE pogłębiają problemy gospodarki wodnej?

Woda jest jednym z zasobów, który wyróżnia Ziemię na tle pozostałych znanych nam planet. Jej ilość i jakość warunkują istnienie życia, dlatego ważna j...
2021-11-18

Kontrole w trosce o jakość wód powierzchniowych w Polsce

Woda jest zasobem niezbędnym do funkcjonowania ekosystemu, społeczeństwa, gospodarki, jest także źródłem niepokojów społecznych i gospodarczych (częst...
2021-11-09

Rosną wyzwania podażowe na światowych rynkach

Zawirowania gospodarcze, których obecnie doświadczamy to następstwo dynamicznej sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Niemal przez sześć kwartałów w...
2021-11-04

Sytuacje szczególne w praktyce usuwania drzew i krzewów z nieruchomości – studium przypadków

W pierwszej części artykułu dotyczącego studium praktycznych przypadków z tematu usuwania drzew i krzewów z nieruchomości przedstawione zostały zagadn...
2021-10-28

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości – opłaty i kary

W poprzednich częściach z cyklu poświęconego usuwaniu drzew i krzewów z nieruchomości przedstawione zostały zagadnienia związane z: zgłoszeniem usunię...
2021-10-19

Zużyte panele fotowoltaiczne – czy jest powód do niepokoju?

Fotowoltaika jest młodą gałęzią energetyki OZE, której rozwój w Polsce obserwujemy dopiero od kilku lat. Spadające ceny instalacji fotowoltaicznych, c...
2021-10-07

Unia Europejska obrała kierunek ku czystemu powietrzu, wodzie i glebie

Wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze znany jest od setek lat. Pierwsze inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie tej wiedzy i ogr...
2021-09-30

Polska, Czechy, Niemcy – burzliwa transformacja w sektorze węgla brunatnego

Europę z roku na rok nawiedza coraz więcej klęsk żywiołowych takich jak pożary, susze czy powodzie, które pozostawiają za sobą ogromne straty material...
2021-09-14

Jaka „piękna” katastrofa klimatyczna – czy jesteśmy w stanie odwrócić niekorzystny trend?

Najnowszy, szósty, raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) [1] potwierdza jednoznaczny wpływ człowieka na globalne ocieplenie, określa...
2021-09-02

Analiza rynku paliw kopalnych – jak nadchodzące zmiany wpłyną na polską gospodarkę?

W najbliższych kilkudziesięciu latach polską energetykę czekać będzie wiele zmian. Ze względu na przedstawioną przez Komisję Europejską w 2019 roku in...
2021-08-31

Polityka Energetyczna Polski – perspektywy rozwoju sektora paliwowo-energetycznego do roku 2040

Edit: 31 sierpnia 2021 r. dotyczy analizy przeprowadzonej przez Ember w kontekście założeń PEP2040 i cen uprawnień do emisji CO2 w systemie EU-ETS ora...
2021-08-26

Kosmetyki naturalne a kosmetyki konwencjonalne

W związku z rosnącym udziałem kosmetyków naturalnych (certyfikowane według standardu COSMOS oraz NATRUE) i inspirowanych naturą (kosmetyki deklarujące...
2021-08-19

Wpływ nowelizacji ustawy o ooś na proces inwestycyjny

Od dnia 13 maja 2021 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...
2021-08-12

Samochód, pociąg, a może samolot? Jak podróżować pamiętając o środowisku?

Wpływ transportu na klimat jest niepodważalny. W 2018 roku odpowiadał on za 25 proc. wyemitowanego przez Unię Europejską CO2. Transport wywiera presję...
2021-08-10

Wykorzystanie wody w przemyśle i rolnictwie – jakie koszty ponosi środowisko?

Woda jest najważniejszym zasobem występującym na Ziemi, bez którego życie nie byłoby możliwe. Jej wartość dostrzegano już podczas kształtowania się pi...
2021-08-03

Polityka Przemysłowa Polski – założenia i wyzwania

EDIT: 3 sierpnia 2021 r. Dotyczy informacji o pracach nad Polską Polityką Przemysłową. Rozwój polskiego przemysłu i zwiększenie jego innowacyjności, a...
2021-07-29

Jak Unia Europejska zredukuje emisje gazów cieplarnianych?

Ambitne prawodawstwo Unii Europejskiej ma zapobiec niebezpiecznym zmianom klimatycznym i sprzyjać osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. ora...
2021-07-20

Podejrzenie spalania odpadów – jak przebiega kontrola palenisk?

Mimo licznych kampanii edukacyjnych przedstawiających negatywny wpływ spalania w paleniskach między innymi obiektów plastikowych, gumowych, kolorowych...
2021-07-15

Inwestowanie w przemysł – jak zatrzymać zmiany klimatyczne

Gdy w XVIII wieku na terenie Anglii i Szkocji zapoczątkowana została rewolucja przemysłowa, jej celem była szybsza i rosnąca produkcja. Używane wcześn...
2021-07-06

Certyfikacja kosmetyków naturalnych

  W ostatnim czasie obserwujemy prawdziwy boom na kosmetyki naturalne, ekologiczne i organiczne. Niestety, zdarza się, że określenia te są jedyni...
2021-07-01

Kosmetyki naturalne – statystyki i trendy

Hasło „powrotu do natury” stało się jednym z najpopularniejszych i najbardziej nośnych haseł w branży beauty w ciągu ostatnich czterech lat, szczególn...
2021-06-10

Produkcja kosmetyków 4.0

Z jakimi wyzwaniami mierzy się obecnie branża kosmetyczna? Jakie wdraża rozwiązania? Jaką rolę w rozwoju branży kosmetycznej odegra implementacja zało...
2021-06-08

Metan – jak ograniczyć emisję?

EDIT: 8 czerwca 2021 r. Dotyczy planów Stanów Zjednoczonych Ameryki w kierunku ograniczenia emisji metanu, odnotowanego wzrostu emisji mimo pandemii k...
2021-06-01

Przemysł zabawkarski – nowy trend „plastic less”

Branża zabawkarska wkroczyła na drogę ewolucji. Producenci zabawek planują odejście od plastiku na rzecz materiałów przyjaznych środowisku – drewna, k...
2021-05-27

Przemysł chemiczny w obliczu zmian technologicznych i środowiskowych

Wyroby przemysłu chemicznego są ważnym elementem naszego codziennego życia. Pozwalają na zapewnienie dobrobytu i wysokich standardów życia, między inn...
2021-05-11

Odpady jako źródło energii – czego Polska mogłaby nauczyć się od Szwecji?

Zestawienie wskaźnika GGEI (Global Green Economy Index) za rok 2020 wskazuje na Szwecję jako kraj o najbardziej zielonej gospodarce w Europie. Kraj te...
2021-05-06

Zielony handel – jak łączyć korzyści gospodarcze i środowiskowe?

Trwająca pandemia koronawirusa ma niezaprzeczalny wpływ na życie większości ludzi. W przypadku każdej jednostki, skutki nieodpuszczającej od ponad rok...
2021-04-29

Czas na perowskity i grafen!

W ostatnich latach energia pochodząca z paneli fotowoltaicznych staje się coraz bardziej popularna. Wzrastająca świadomość klimatyczna, łatwość przepr...
2021-04-22

Jak zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe wpłyną na przemysł?

W ostatnich latach zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe to temat numer jeden w debatach naukowców, polityków oraz codziennych rozmowach ...
2021-04-13

Perspektywy dla zrównoważonego rozwoju

Wszyscy stoimy w obliczu naglących wyzwań dla zrównoważonego rozwoju, które wymagają pilnych rozwiązań systemowych. Nadrzędną kwestią jest osiąganie ś...
2021-03-30

Energia z morskich farm wiatrowych

W grudniu 2020 r. rozpoczęto prace nad rządowym projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk nr ...
2021-03-18

Woda daje życie – czy wystarczająco dbamy o zasoby wodne?

Woda pokrywa ponad 70 proc. powierzchni Ziemi. Czysta woda oznacza życie, zdrowie, żywność, wypoczynek, energię… Niestety, na przestrzeni ostatn...
2021-03-11

Scenariusze dla polskiej energetyki – koszty dekarbonizacji

Przyszłość polskiej energetyki zbudza duże zainteresowanie i wiele emocji. 2 lutego 2021 r. rząd przyjął plan transformacji energetycznej Polski do 20...
2021-03-09

Przestępstwa przeciwko środowisku

EDIT: [9 marca 2021] Dotyczy informacji podanych w dniu 2 marca 2021 przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na temat projektu zaostrzenia przepisów k...
2021-03-04

Transformacja energetyczna! Kiedy energia z elektrowni atomowych zasili krajową sieć?

W celu ochrony środowiska przyrodniczego i powstrzymania występujących zmian klimatycznych, powstają dokumenty jednoczące kraje w walce ze wspólnym pr...
2021-02-25

Ekoprojekt wyznacza kierunki rozwoju!

Bycie eko, produkty eko, podróżowanie eko to hasła, z którymi każdy z nas obecnie ma styczność, i które wpływają na nasze wybory. Działania w stylu ek...
2021-02-16

Oksydegradowalne tworzywa sztuczne, a środowisko

Lekkie plastikowe, czyli powszechnie dostępne torby na zakupy stanowią, razem z plastikowymi opakowaniami znaczny procent odpadów z tworzyw sztucznych...
2021-02-11

System zarządzania energią – ISO 50001:2018

Energia ma kluczowe znaczenie dla przemysłu i jego otoczenia – jest istotnym komponentem bezpieczeństwa oraz ciągłości działania, istotnym czynnikiem ...
2021-02-09

Czy biodegradowalne, kompostowalne i biopochodne tworzywa sztuczne są ekologiczne?

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi i odpadami z tworzyw sztucznych stanowi jedno z największych wyzwań współczesnych czasów. W ostatnich latach na...
2021-02-02

Jak przemysł odzieżowy wpływa na środowisko?

Według ONZ, przemysł odzieżowy jest odpowiedzialny za 10 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla. Jest to wynik produkcji ubrań jak i ich transportu, k...
2021-01-21

Smog – wspólna sprawa

Podczas każdego okresu grzewczego temat smogu, będącego efektem spalania złej jakości węgla w domowych piecach grzewczych i niewielkich kotłowniach, p...
2021-01-19

Przemysł ciepłowniczy i jego wpływ na środowisko

Ciepłownictwo stanowi systemy ciepłownicze wraz z źródłami wytwarzania oraz indywidualnymi instalacjami grzewczymi w gospodarstwach domowych. Polski p...
2021-01-14

Kredyty węglowe – jak Unia Europejska ogranicza emisje gazów cieplarnianych

Obecność gazów cieplarnianych w atmosferze, z dwutlenkiem węgla na czele, prowadzi do podwyższania się temperatury, czego skutki od lat można zauważać...
2021-01-07

Dyrektywa RED II – co powinieneś wiedzieć?

Wspieranie odnawialnych form energii jest jednym z celów unijnej polityki energetycznej. Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych [1] stan...
2020-12-31

Dyrektywa MCP jako wyzwania sektora ciepłowniczego

Dyrektywa MCP (Medium Combustion Plants) [1] jest jedną z dyrektyw, które mają wpływ na transformacje energetyczną w tym ciepłownictwo. Dotyczy ona śr...
2020-12-24

Instalacja fotowoltaiczna – co warto wiedzieć?

Instalacja fotowoltaiczna stanowi zespół urządzeń przeznaczonych do pozyskania energii słonecznej przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych. Instalac...
2020-11-12

6 priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2024

Długofalowe planowanie działań strategicznych to najlepszy, wypracowany przez dziesiątki lat, sposób osiągnięcia wyznaczonych celów, który wykorzystyw...
2020-11-10

Rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych

Eksploatacja instalacji nie powinna powodować pogorszenia jakości środowiska oraz przekroczenia standardów emisyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy z dni...
2020-10-27

Farmy wiatrowe – co warto wiedzieć?

Farmy wiatrowe są coraz bardziej rozpowszechnianym, proekologicznym sposobem na pozyskanie energii w Polsce. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 maja ...
2020-09-14

Likwidacja FNT – zmiany w ustawie o biopaliwach

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (zwany dalej: FNT) powołano na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i bio...
2020-09-10

Spór w sprawie rządowego projektu dot. odnawialnych źródeł energii – zakończony

Udostępniony w sierpniu 2020 r. rządowy projekt zmian dotyczący odnawialnych źródeł energii, wzbudził wiele kontrowersji wśród specjalistów branży OZE...
2020-09-04

Zaśmiecanie lasów nadal aktualnym problemem

Istotnym i aktualnym problemem dla Straży Leśnej są odpady pozostawione przez turystów oraz osoby pozbywające się uciążliwych odpadów z gospodarstw do...
2020-08-05

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – ponownie rozpatrywany

Na przestrzeni ostatnich lat, Polska zrobiła ogromny postęp w drodze do bardziej zielonej i czystej energetyki. Energetyka wiatrowa stanowi najstarsze...
2020-07-23

Komisja do spraw klimatu – powołana

Rok 2020 jest kolejnym, w którym nie ma przełomu, jeśli chodzi o skutki zmieniającego się klimatu. Pogłębiają się one na przestrzeni ostatnich lat. Do...
2020-07-22

Nowe uprawnienia strażników gminnych

W maju 2020 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, zmieniają...
2020-05-29

Wpływ zmian klimatycznych na życie człowieka

Jednym z głównych filarów zrównoważonego rozwoju jest dostosowanie do zmian klimatu. Świadomość społeczeństwa związana z konsekwencjami zmian klimatu ...

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.