Komisja do spraw klimatu- powołana Przemysł i Środowisko

Komisja do spraw klimatu – powołana

Rok 2020 jest kolejnym, w którym nie ma przełomu, jeśli chodzi o skutki zmieniającego się klimatu. Pogłębiają się one na przestrzeni ostatnich lat. Dostrzegalne są głównie za sprawą wzrostu temperatury oraz częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, stanowiąc jednocześnie zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. Ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią obecnie wielkie wyzwania dla miast. Polska w ostatnim czasie zmaga się ze zwiększonymi opadami, skutkującymi podtopieniami terenów miejskich. Na przełomie czerwca i lipca Warszawa borykała się z ogromną falą wody, która zalała ulice, place oraz ciągi komunikacyjne. Zatem, przygotowanie do ekstremalnych zjawisk może odbyć się poprzez sporządzenie planów adaptacji do zmian klimatu. P0odjęcie działań w ramach prognozowanych skutków zmian klimatu pozwolą na minimalizację oddziaływania na środowisko oraz człowieka. W sierpniu 2020 r. Senat RP podjął decyzję o powołaniu komisji nadzwyczajnej do spraw klimatu[1]. Jak wynika z uchwały, zadaniem komisji będzie rozpatrywanie i obsługiwanie spraw odnoszących się m.in.

  • do neutralności klimatycznej, która oznacza maksymalne ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie i energetyce oraz zrównoważenie tych emisji;
  • bioróżnorodności – zróżnicowania bogactwa gatunków na danym terenie;
  • gospodarki w obiegu zamkniętym, której założeniem jest minimalizacja zużycia surowców, ilości odpadów oraz emisji energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów;
  •  strategii przemysłowej na rzecz klimatu, która przewiduje wyeliminowanie przeszkód umożliwiających sprawne funkcjonowanie rynku.

Komisja zajmie się sprawami przystosowania do zmian klimatycznych, obejmującymi swoim zakresem m.in.

  • ochronę przed powodzią i suszą, bowiem strategie działań Wód Polskich obejmują m.in. przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz plany zarządzania ryzykiem środowiskowym;  
  • strategię „od pola do stołu”, stanowiącą element Europejskiego Zielonego Ładu, opracowaną w celu wprowadzenia zrównoważonej produkcji  żywności;  
  • udział w kształtowaniu polityki klimatycznej oraz  wdrożeniu polityki klimatycznej w Polsce.

Do zadań Komisji mają także należeć kwestie efektywności energetycznej, wsparcia oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii, edukacji klimatycznej, finansowania w zakresie ochrony powietrza, zagospodarowania wykorzystywanych do wytwarzania energii surowców naturalnych oraz ochrony powietrza.


[1] UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lipca 2020 r.  w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu https://www.senat.gov.pl/prace/senat/uchwaly/ [dostęp: 2020-07-23]

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *