Komisja do spraw klimatu – powołana

Komisja do spraw klimatu- powołana Przemysł i Środowisko

Loading

Rok 2020 jest kolejnym, w którym nie ma przełomu, jeśli chodzi o skutki zmieniającego się klimatu. Pogłębiają się one na przestrzeni ostatnich lat. Dostrzegalne są głównie za sprawą wzrostu temperatury oraz częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, stanowiąc jednocześnie zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. Ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią obecnie wielkie wyzwania dla miast. Polska w ostatnim czasie zmaga się ze zwiększonymi opadami, skutkującymi podtopieniami terenów miejskich. Na przełomie czerwca i lipca Warszawa borykała się z ogromną falą wody, która zalała ulice, place oraz ciągi komunikacyjne. Zatem, przygotowanie do ekstremalnych zjawisk może odbyć się poprzez sporządzenie planów adaptacji do zmian klimatu. P0odjęcie działań w ramach prognozowanych skutków zmian klimatu pozwolą na minimalizację oddziaływania na środowisko oraz człowieka. W sierpniu 2020 r. Senat RP podjął decyzję o powołaniu komisji nadzwyczajnej do spraw klimatu[1]. Jak wynika z uchwały, zadaniem komisji będzie rozpatrywanie i obsługiwanie spraw odnoszących się m.in.

  • do neutralności klimatycznej, która oznacza maksymalne ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie i energetyce oraz zrównoważenie tych emisji;
  • bioróżnorodności – zróżnicowania bogactwa gatunków na danym terenie;
  • gospodarki w obiegu zamkniętym, której założeniem jest minimalizacja zużycia surowców, ilości odpadów oraz emisji energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów;
  •  strategii przemysłowej na rzecz klimatu, która przewiduje wyeliminowanie przeszkód umożliwiających sprawne funkcjonowanie rynku.

Komisja zajmie się sprawami przystosowania do zmian klimatycznych, obejmującymi swoim zakresem m.in.

  • ochronę przed powodzią i suszą, bowiem strategie działań Wód Polskich obejmują m.in. przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz plany zarządzania ryzykiem środowiskowym;  
  • strategię „od pola do stołu”, stanowiącą element Europejskiego Zielonego Ładu, opracowaną w celu wprowadzenia zrównoważonej produkcji  żywności;  
  • udział w kształtowaniu polityki klimatycznej oraz  wdrożeniu polityki klimatycznej w Polsce.

Do zadań Komisji mają także należeć kwestie efektywności energetycznej, wsparcia oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii, edukacji klimatycznej, finansowania w zakresie ochrony powietrza, zagospodarowania wykorzystywanych do wytwarzania energii surowców naturalnych oraz ochrony powietrza.


[1] UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lipca 2020 r.  w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu https://www.senat.gov.pl/prace/senat/uchwaly/ [dostęp: 2020-07-23]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.