Korzyści i wyzwania związane z chmurą obliczeniową

Korzyści i wyzwania związane z chmurą obliczeniową Przemysł i Środowisko

Loading

Technologie chmurowe stanowią dla przedsiębiorstw szansę na rozwój, jednak ich wdrożenie generuje również pytania o bezpieczeństwo danych, a nawet cyfrową suwerenność poszczególnych krajów. O stopniu digitalizacji przemysłu i bezpieczeństwie rozwiązań chmurowych pisaliśmy w artykule „Chmura obliczeniowa przyszłością przemysłu?” . W tym artykule przedstawiamy korzyści i wyzwania związane z migracją do chmury. Odpowiadamy również na pytanie: Jak rozwiązania chmurowe przyczyniają się do ochrony środowiska?

Korzyści z migracji do chmury

Cyfryzacja stanowi klucz do oszczędzania czasu i zasobów, zwiększenia własnej konkurencyjności i stabilnego funkcjonowania firmy, również w warunkach niepewności. Sprzyja optymalizacji produkcji, ułatwia realizację projektów związanych z Zielonym Ładem. Systemy chmurowe wspierają zarządzanie pracą i cyklem życia produktów. Cyfryzacja oznacza również optymalizację kosztów, zdobywanie nowych rynków, szybsze wprowadzanie produktów na rynek i lepsze zarządzanie sprzedażą, co może dać przewagę nad konkurencją.

Firmy, które stosują już rozwiązania chmurowe, wśród kluczowych korzyści wdrożenia wymieniająumożliwienie pracy zdalnej, zmniejszenie zapotrzebowania na wyspecjalizowany personel IT, niezależność od awarii sprzętu, dodatkową ochronę czy wsparcie i większą elastyczność działania. Cyfrowy outsourcing daje również szansę na oparcie się o kompetencje często niedostępne w ramach zasobów firmowych. Zespoły outsourcingowe budują doświadczenie w wielu różnorodnych projektach i są w stanie poradzić sobie z różnymi zagadnieniami. Outsourcing gwarantuje dostęp do najwyższych kwalifikacji za bardzo rozsądne pieniądze.

W przedsiębiorstwach, w których wdrożone zostały już (choćby częściowo) rozwiązania cyfrowe, automatyzacja produkcji sprawia, że opomiarowanie oraz monitorowanie danych procesowych jest na relatywnie wysokim poziomie. Z tych danych korzystają technolodzy, działy odpowiedzialne za utrzymanie ruchu czy produkcji. Przez lata rozwijany park maszynowy generuje dane, do których dostęp często jest możliwy za pośrednictwem różnego oprogramowania, o zróżnicowanej funkcjonalności, od różnych producentów, często już nieistniejących. Schemat ten ma swoje odzwierciedlenie w działach administracyjnych. Zlecenia czy raporty sprzedażowe są tworzone na oprogramowaniu, które w przeszłości poprawiło efektywność pracy, ale przez lata liczba tych rozwiązań narastała. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie tracimy czas na „przepisywanie” informacji pomiędzy tymi narzędziami, gubiąc to, co w digitalizacji najważniejsze: możliwość wnioskowania i porównywania danych w jednym narzędziu, bez konieczności ingerencji człowieka. Ta integracja baz danych i systemów w wielu obszarach działania firmy produkcyjnej jest nadal sporym wyzwaniem na polskim rynku, a rozwiązaniem może być wdrożenie zintegrowanych rozwiązań chmurowych.

Digitalizacja produkcji jest istotnym elementem transformacji energetycznej. Dzięki technologiom cyfrowym, takim jak chmura, będzie możliwe m.in. włączenie do sieci dystrybucji energii tysięcy prosumentów – rozproszonych producentów energii, którzy nadmiar wyprodukowanego prądu mogą oddawać do ogólnodostępnych sieci przesyłowych. Kolejnym obszarem, gdzie te systemy się sprawdzą, jest zarządzanie inteligentnymi licznikami zdalnego odczytu. Do 2028 roku, aż 80 proc. polskich gospodarstw domowych ma zostać wyposażonych w tego typu urządzenia.

Według „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP40) transformacja tego obszaru będzie wymagała zainwestowania nawet 1,6 biliona złotych. Bez udziału nowych technologii cyfrowych realizacja tej transformacji nie będzie możliwa, pozostanie w sferze wizji.

Jak rozwiązania chmurowe przyczyniają się do ochrony środowiska?

Kluczem do zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem jest informacja, która wypływa z analizy wielu zbiorów skonsolidowanych danych. Posiadanie dużych zbiorów danych w rozproszonych systemach jest niewystarczające, aby sprawnie zarządzać i kształtować strategię działania w ochronie środowiska. Dopiero połączenie danych, stworzenie ekosystemu informacyjnego pozwala zauważyć ukryte wcześniej zależności, a wykorzystanie technologii cyfrowych znacznie przyspiesza i pogłębia możliwości ich analizy. Dane dostępne w chmurze są pomocne dla administracji publicznej, dla osób, które chcą szybciej podejmować dobre decyzje strategiczne i administracyjne, w oparciu o dane zagregowane z wielu źródeł oraz realizować politykę otwartego urzędu i budowania społeczeństwa informacyjnego. W przedsiębiorstwach, dla osób, które chcą właściwie zarządzać oddziaływaniem działalności gospodarczej na środowisko, by zapewnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa, optymalizując koszty i emisje zanieczyszczeń, cyfryzacja procesów produkcyjnych również przynosi wiele korzyści. Są nimi m.in. zarządzanie w oparciu o dane (cyfryzacja procesów ochrony środowiska), wsparcie procesów decyzyjnych i operacyjnych, partycypacja społeczna, a także katalizowanie innowacyjności i przedsiębiorczości dzięki udostępnianiu danych (otwarte dane).

Ucyfrowienie produkcji jest również działaniem na rzecz ekologii. Zastąpienie procesów manualnych, procesów fizycznych ich odpowiednikami cyfrowymi w znacznym stopniu ogranicza emisję dwutlenku węgla, np. zastosowanie cyfrowych bliźniaków w projektowaniu i wykonawstwie maszyn produkcyjnych. Cyfrowy bliźniak to jest tworzenie modelu maszyny, razem z jej całym schematem kinematycznym, a w przypadku automatyki również przetestowanie go przed wyprodukowaniem. Jesteśmy więc w stanie zapobiec wielu błędom i skrócić czas produkcji tej maszyny poprzez wyeliminowanie błędów na etapie produkcji. Gdybyśmy tego nie robili, grupy serwisowe musiałyby wielokrotnie naprawiać usterki w miejscu działania maszyny. Digitalizacja pośrednio i bezpośrednio wpływa więc na ochronę środowiska.

Wyzwania na drodze wdrażania rozwiązań cyfrowych

Główną barierą dla digitalizacji firm jest brak finansowego wsparcia oraz brak dostatecznej wiedzy o sposobie opracowywania strategii i planów działania (średnio i długoterminowych), dostosowanych do możliwości finansowych i potrzeb biznesowych, a także brak możliwości integracji systemów pochodzących od różnych dostawców. Przedsiębiorcom brakuje również wiedzy jak przeprowadzić cyfryzację przedsiębiorstwa w sposób przemyślany i usystematyzowany, zgodny z potrzebą biznesową. Aktualny jest też problem związany z niską wiedzą producentów o możliwości wykorzystania już zgromadzonych danych.

W ciągu najbliższego roku ponad 13 proc. badanych w ramach Digi Index firm zamierza zwiększyć budżet na digitalizację procesów produkcyjnych. Najbardziej zdeterminowany jest sektor chemiczny i farmaceutyczny, gdzie aż 30 proc. badanych zamierza zwiększyć inwestycje w tym obszarze. Większość firm podkreśla jednak swoją niepewność co do przyszłorocznych budżetów na cyfryzację, wynikającą głównie z sytuacji gospodarczej. Odwagi mogłyby dodać programy komercyjne lub publiczne stymulujące rozwój ucyfrowienia polskich przedsiębiorstw.

Podsumowując

Klaudyzajca procesów biznesowych i platform wspierających biznes będzie postępowała i pomimo licznych wyzwań, wcześniej czy później, wszystkie firmy będą działały w chmurze. Co ważne z benefitów cyfryzacji mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości. Podstawą odniesienia sukcesu we wdrożeniu rozwiązań chmurowych jest wyłuskanie wartości, którą przedsiębiorstwo chce osiągnąć. Automatyzacja procesów produkcyjnych oraz ich optymalizacja może być osiągnięta już przy niewielkich nakładach finansowych. Przed przystąpieniem do digitalizacji firmy warto dogłębnie poznać potrzeby przedsiębiorstwa, przebiegające w nim procesy i ich niedoskonałości, a następnie odpowiednio, punktowo dobierać rozwiązania cyfrowe, zmierzające do zaspokojenia tychże potrzeb. Wdrożenie niektórych rozwiązań może być procesem długofalowym, jednak doświadczenia firm, które już je podjęły, jasno wskazują, że warto rozpocząć je jak najszybciej.

Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.