BDO Przemysł i Środowsko

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą znaleźć się w BDO.

Nie wszystkie podmioty muszą być zarejestrowane w #BDO! Jednak nie wszystkie podmioty, które działają na rynku gospodarki odpadami muszą znaleźć się w Rejestrze-BDO.

Obowiązek dokonania wpisu do bazy BDO nie dotyczy firm, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W tym przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, np, jeśli w Twojej firmie ulegną zużyciu lub uszkodzeniu świetlówki, a nie chcesz się wpisywać do rejestru w BDO jako wytwórca odpadów, możesz zlecić wykonanie usługi konserwacji i naprawy oświetlenia firmie prowadzącej taką działalność.
⬇️⬇️⬇️
Pamiętaj, że odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru w BDO,
???
Na stronie https://bdo.mos.gov.pl/…/nie-wszyscy-przedsiebiorcy-musza-…/
znajduje się ankieta, która ma pomóc w określeniu, czy pomiot wymaga rejestracji w bazie!

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *