Nieprofesjonalny zbierający odpady

Przypominamy, że nieprofesjonalnym zbierającym odpady są podmioty, które są zwolnione z obowiązku posiadania decyzji na zbieranie, np. ⬇️⬇️⬇️
🔵 urzędy,
🔵 instytucje,
🔵 sklepy,
🔵 szkoły,
🔵 placówki oświatowe.

Podmioty te nie są zobowiązane do wystawienia KPO. Podczas ewidencji w systemie BDO należy wskazać, że odpad został przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie prowadzącej działalności (nieprofesjonalny zbierający).

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *