Nieprofesjonalny zbierający odpady

Przypominamy, że nieprofesjonalnym zbierającym odpady są podmioty, które są zwolnione z obowiązku posiadania decyzji na zbieranie, np. ⬇️⬇️⬇️
? urzędy,
? instytucje,
? sklepy,
? szkoły,
? placówki oświatowe.

Podmioty te nie są zobowiązane do wystawienia KPO. Podczas ewidencji w systemie BDO należy wskazać, że odpad został przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie prowadzącej działalności (nieprofesjonalny zbierający).

Podziel się:
  • 1023
  • 0
  • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *