Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami Przemysł i Środowisko

Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami

Przypominamy! Przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i  akumulatorów itd.) za rok 2019, do 11 września 2020 r. Podmioty zarejestrowane w systemie BDO, zobowiązani do złożenia rocznego sprawozdania o produktach opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami to:

 • Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna itd., o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)[1];
 • Przedsiębiorstwa wprowadzające produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach takie jak: piekarnie, cukiernie, mleczarnie, wytwórnie napojów i wody mineralnej, producenci lub dystrybutorzy kosmetyków, huty szkła, zakłady meblowe i wiele innych, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o  gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888);
 • Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)[2];
 • Wprowadzający na terytorium kraju produkty np. opony, oleje smarowe, akumulatory, itp. o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639)[3];
 • Komisy samochodowe, dealerzy samochodowi, podmioty zajmujące
  się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o  recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202)[4];
 • Sklepy, oferujące m.in. sprzęt komputerowy i urządzenia AGD oraz RTV  lub autoryzowany przedstawiciel, producenci urządzeń elektronicznych z dziedziny medycyny, automatyki przemysłowej, energetyki;
 • Działalność, która obejmuje produkcję, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii lub akumulatorów , o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o  bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666)[5];
 • Organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, gdy obowiązek, o którym mowa w art. 74 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019 poz. 701)[6], wykonuje ta organizacja.

  Wydłużenie terminów składania sprawozdawczości odpadowej wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875)[7].

[1] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. 2013 poz. 888)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/O/D20130888.pdf

[2] art. 40a (obowiązek pobrania opłaty recyklingowej) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) brzmi:
1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/O/D20130888.pdf

[3] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010630639/O/D20010639.pdf

[4] Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050250202/O/D20050202.pdf

[5] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090790666/O/D20090666.pdf

[6] art. 74 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701) brzmi:
w przypadku gdy:
1) obowiązek określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
2) obowiązki wprowadzającego sprzęt określone w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
3) obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – wykonuje odpowiednio organizacja odzysku albo organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo organizacja odzysku opakowań, roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 ust. 1, w zakresie realizacji tych obowiązków sporządza ta organizacja.
https://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/U/D20200797Lj.pdf

[7] Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/O/D20200875.pdf

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *