Ocena zmian w przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami w Polsce Przemysł i Środowisko

Pośrednik i sprzedawca w obrocie odpadami

?Pośrednik w obrocie odpadami to każdy, kto organizuje przetwarzanie odpadów (w imieniu innych podmiotów) w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.
?Natomiast sprzedawca odpadów to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.
?Pośrednicy oraz sprzedawcy odpadów są zobowiązani do prowadzenia karty ewidencji odpadów niebezpiecznych. Wszystkie pozostałe podmioty prowadzą ewidencję odpadów niebezpiecznych przy użyciu #KPO i podstawowej karty ewidencji odpadów.
?Zarówno sprzedawca jak i pośrednik będący posiadaczem odpadów w zależności od prowadzonej działalności może mieć zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. W takiej sytuacji sprzedawca lub pośrednik wystawia KPO oraz uzupełnia podstawową kartę ewidencji odpadów.

Podziel się:
  • 1263
  • 0
  • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *