Przedłużenie terminów sprawozdawczości papierowej #BDO ❗️

🔻🔻🔻
14 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska, gdzie rozpatrywana była nowelizacja ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
🔻🔻🔻
Senacka komisja popiera zmiany, gdzie przyjmowana jest możliwość prowadzenia ewidencji odpadowej w formie papierowej do 30 czerwca 2020 r.
Nowela uchwalona przez Sejm pozwala przedsiębiorcom prowadzić ewidencję odpadów w dwóch formach: elektronicznej i papierowej, natomiast dokumenty muszą zostać wprowadzone do BDO najpóźniej do 31 lipca 2020 r.
🔻🔻🔻
Co prawda obowiązek rejestracji upłynął 24 lipca 2018 r., jednakże spore grono przedsiębiorców czekało do ostatniej chwili, czyli do 31 grudnia 2019 r., gdzie od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wytwarzający odpady mają konieczność prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów pod nazwą „Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”.
⬇️⬇️⬇️
Urząd Marszałkowski w Poznaniu podaje, że w samym grudniu wpłynęło 30 tysięcy wniosków.

Podziel się:
  • 1065
  • 0
  • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *