Przedłużenie terminów sprawozdawczości papierowej #BDO ❗️

???
14 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska, gdzie rozpatrywana była nowelizacja ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
???
Senacka komisja popiera zmiany, gdzie przyjmowana jest możliwość prowadzenia ewidencji odpadowej w formie papierowej do 30 czerwca 2020 r.
Nowela uchwalona przez Sejm pozwala przedsiębiorcom prowadzić ewidencję odpadów w dwóch formach: elektronicznej i papierowej, natomiast dokumenty muszą zostać wprowadzone do BDO najpóźniej do 31 lipca 2020 r.
???
Co prawda obowiązek rejestracji upłynął 24 lipca 2018 r., jednakże spore grono przedsiębiorców czekało do ostatniej chwili, czyli do 31 grudnia 2019 r., gdzie od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wytwarzający odpady mają konieczność prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów pod nazwą „Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”.
⬇️⬇️⬇️
Urząd Marszałkowski w Poznaniu podaje, że w samym grudniu wpłynęło 30 tysięcy wniosków.

Podziel się:
  • 1435
  • 0
  • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *