Prowadzę sklep internetowy, a produkty do moich klientów wysyłam w kartonach. Czy jestem wprowadzającym produkty w opakowaniach i muszę zarejestrować się do systemu BDO?

Wprowadzającego produkty w opakowaniach definiuje art. 8 pkt 23 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2020 poz. 1114). Jest to przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności wprowadzający produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy, a także pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu. W definicji tej zawarto również jednostki handlu detalicznego. Ważne jest także pojęcie wprowadzania do obrotu zawarte w art. 8 pkt 24. Rozumie się przez to udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji. Dodatkowo, jeśli podmiot po raz pierwszy będzie wprowadzał na rynek krajowy takie produkty jak opony, oleje, smary, opakowania wielomateriałowe, opakowania niebezpieczne, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, oprócz opakowań będzie on musiał wykazać w systemie BDO także te produkty oraz spełniać związane z tym obowiązki.

Chcąc w bezpieczny sposób przesłać zamówiony produkt do klienta, wprowadzający w procesie pakowania musi wykorzystać karton, folię, kopertę, folię bąbelkową, taśmę czy inne wypełniacze. Wszystko to jest opakowaniem, a więc oznacza konieczność rejestracji w systemie. Opakowaniem jest więc nawet etykieta adresowa.

Więcej na temat co jest opakowaniem, a co nim nie jest na blogu Przemysł i Środowisko