Do pakowania produktów używam bardzo małej ilości opakowań. Czy również podlegam pod rejestrację do systemu BDO?

Podmioty wprowadzające na rynek niewielkie ilości opakowań również są wprowadzającymi produkty w opakowaniach i muszą zarejestrować się w systemie BDO. Jeśli w ciągu roku wprowadzający wprowadzi na rynek mniej niż 1 tonę opakowań, może liczyć na pewne ułatwienia. Zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2020 poz. 1114), może on być zwolniony z obowiązku uzyskiwania wymaganych poziomów recyklingu, opłaty produktowej oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Aby zwolnienie doszło do skutku, wprowadzający do 15 marca danego roku musi złożyć marszałkowi województwa zestaw dokumentów, który pozwoli mu na uzyskanie pomocy de minimis. Pomoc nie zwalnia jednak z obowiązku złożenia sprawozdania. Taki obowiązek dotyczy wszystkich wprowadzających, niezależnie od masy wprowadzanych opakowań.

Więcej o obowiązkach wprowadzającego produkty w opakowaniach oraz o tym w jaki sposób może on zostać zwolniony z niektórych z nich przeczytasz na blogu Przemysł i Środowisko