Jestem wprowadzającym produkty w opakowaniach. Czy obowiązki związane z BDO muszę realizować samodzielnie?

Przedsiębiorca może podjąć się samodzielnego składania sprawozdania, uiszczania opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne lub może skorzystać z usług organizacji odzysku. Przejmuje ona od przedsiębiorcy obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych na podstawie informacji o ilościach i rodzajach opakowań wprowadzanych na rynek. Organizacja ta sporządza i składa roczne sprawozdanie z wykazem przedsiębiorców, których obsługuje. W takiej sytuacji jedynym obowiązkiem wprowadzającego jest przekazanie odpowiednich informacji o wprowadzanych opakowaniach organizacji odzysku, z którą podpisana jest umowa.