Rozporządzenie Ministra Klimatu

⚠️Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U. 2019 poz. 2414)!
???
Rozporządzenie określa adres strony internetowej rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanego dalej „rejestrem”, umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwanej dalej „BDO”, oraz wskazuje zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

▶️▶️▶️ Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią!  ◀️◀️◀️

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *