Uwaga! BDO Przemysł i Środowisko

Sprawdzaj poprawność wprowadzonych danych do KPO!

Pamiętaj, żeby zawsze dokładnie sprawdzać poprawność wprowadzonych informacji na KPO! Jeśli dane zostały błędnie wprowadzone, jedynym rozwiązaniem jest nie zaewidencjonowanie takiej KPO. Nie ma możliwości skorygowania podmiotu transportującego, jeśli KPO zostało zatwierdzone.

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *