System BDO – o czym pamiętać wchodząc w nowy rok?

System BDO – o czym pamiętać wchodząc w nowy rok? Przemysł i Środowisko

Loading

EDIT 27 grudnia 2022: Dotyczy zmiany terminu wejścia w życie przepisów dotyczących obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Zbliża się koniec roku. Chcąc bez żadnych zaległości oraz z pełną świadomością swoich obowiązków i możliwości wejść w nowy rok zapoznaj się z poniższymi informacjami, które ułatwią Ci prowadzenie ewidencji w tym okresie.

KEO i KPO

Pamiętaj, że po 31 grudnia nie będziesz miał możliwości stworzenia karty ewidencji odpadów na 2022 rok. Możliwe będzie jednak dodawanie wpisów na kartach utworzonych do końca bieżącego roku. Karty ewidencji na rok 2023 nie będą tworzyły się automatycznie. Samodzielnie należy także wprowadzić stan magazynowy na 1 stycznia podczas tworzenia nowej karty ewidencji w 2023 roku.

Jeśli karta przekazania odpadów została zatwierdzona w 2022 roku, potwierdzenie przejęcia odpadów oraz wykonania transportu będzie możliwe w 2023 roku. W takiej sytuacji przekazujący odpady powinien zaewidencjonować tę kartę na karcie ewidencji na 2022 rok w zakładce “Przekazane”. Podmiot, który przejął odpady w nowym roku powinien dodać wpis w zakładce “Przyjęte” w karcie ewidencji na 2023 rok. Osoby, które w 2022 roku planują transport odpadów, który rozpocznie się w nowym roku, mają możliwość utworzenia karty przekazania odpadów z terminem rozpoczęcia transportu w 2023 roku. Jest to możliwe ze względu na zasadę planowania transportu na 30 dni do przodu.

Powyższe informacje udostępniło Ministerstwo Klimatu i Środowiska [1].

Sprawozdawczość

Pamiętaj, że rozpoczęcie nowego roku to również okres sprawozdawczy. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (z wyłączeniem gminy) oraz zbierające odpady komunalne muszą złożyć sprawozdanie komunalne za poprzedni rok kalendarzowy do 31 stycznia. Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami muszą być złożone do 15 marca.

Pamiętaj, że jeśli dokument pełnomocnictwa, który wykorzystany został do sprawozdania zeszłorocznego nadal jest aktualny, możesz dołączyć go również do nowego sprawozdania. W systemie BDO do sprawozdania oprócz pełnomocnictwa należy dołączyć także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłaty

Jeszcze w tym roku, bo do 31 grudnia, wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy nie przeprowadzili publicznych kampanii edukacyjnych muszą na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego uiścić należną opłatę na prowadzenie kampanii. Ten sam obowiązek tyczy się wprowadzających sprzęt, którzy opłatę uiszczają do 31 stycznia. Wprowadzający baterie i akumulatory, którzy do 1 marca nie przeznaczyli środków na publiczne kampanie edukacyjne, do 15 marca zobowiązani są do dokonania odpowiedniej wpłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego.

Podmioty wprowadzające na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory oraz opakowania i produkty w opakowaniach do 15 marca mają także obowiązek uiszczenia opłaty produktowej. Ten sam obowiązek mają także wprowadzający oleje, opony i smary, jednak takie podmioty wpłaty muszą dokonać do 31 marca. Z obowiązku uiszczenia opłaty produktowej można zostać zwolnionym. Jeśli spełnisz określone wymagania i złożysz wniosek o pomoc de minimis do Marszałka Województwa do 15 marca, możesz uniknąć opłat.

28 lutego mija natomiast termin dokonania opłaty rocznej, czyli opłaty za utrzymanie wpisu w rejestrze BDO.

Selektywne zbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych

EDIT 27 grudnia 2022: Dotyczy zmiany terminu wejścia w życie przepisów dotyczących obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

20 grudnia w życie weszła ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) [3], za sprawą której zmianie uległ termin wejścia w życie przepisów dotyczących  obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Selektywne zbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będzie wymagane od 1 stycznia 2025 r., a nie od 1 stycznia 2023 r. Przypominamy – obowiązek będzie dotyczyć firm remontowo-budowlanych zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów. O tym jakie ilości odpadów kwalifikują podmiot do prowadzenia ewidencji mówi Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531) [4]. Do przepisów nie będą musiały stosować się PSZOK-i i gospodarstwa domowe.

Odpady budowlane i rozbiórkowe, dla których istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów od 1 stycznia 2023 roku będą zbierane i odbierane selektywnie. Zgodnie z art. 101a ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699) [2], tego typu odpady będą musiały być dzielone na:

  • drewno;
  • metale;
  • szkło;
  • tworzywa sztuczne;
  • gips;
  • odpady mineralne (beton, cegła, płytki i materiały ceramiczne i kamienie).

Ewidencjonowanie swojej działalności z wykorzystaniem zmieszanych odpadów z budowy, remontu i demontażu, będzie możliwe jedynie w przypadkach, gdy zmieszane odpady nie zawierają wyżej wymienionych frakcji.


[1] Ewidencja odpadów a kontekst roku https://bdo.mos.gov.pl/news/ewidencja-odpadow-a-kontekst-roku-2/

[2] Art. 101a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) brzmi:

1. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do gospodarstw domowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ani do odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegają sortowaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

[3] Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002687/O/D20222687.pdf

[4] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.