Twój produkt został dodany do koszyka!

Przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2026 – 2030

Z części I pt. „Wprowadzenie do problematyki przydziału bezpłatnych uprawnień” dowiesz się:

 • Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania przydziału bezpłatnych uprawnień?
 • Co charakteryzuje przydział bezpłatnych uprawnień na lata 2026-2030?
 • Jakie zmiany wprowadzono ostatnimi nowelizacjami obowiązujących aktów prawa?
 • Jaka jest podstawa prawna ubiegania się o przydział uprawnień do emisji?
 • Co powinien zawierać wniosek o przydział uprawnień?
 • Do kiedy należy złożyć wniosek o przydział uprawnień?
 • W jaki sposób dokonać podziału instalacji na podinstalacje?
 • W jaki sposób przebiega procedura przydziału bezpłatnych uprawnień na lata 2026-2030?

W tej części szkolenia omówiono formalne i teoretyczne podstawy mechanizmu przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przydziału na lata 2026-2030 oraz sposobu ubiegania się o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji.

Z części II pt. „Raport danych podstawowych” dowiesz się:

 • Jaka jest podstawa prawna opracowania raportu danych podstawowych?
 • Jaki zakres danych należy uwzględnić w raporcie danych podstawowych?
 • Czy raport dotyczący danych podstawowych podlega weryfikacji?
 • Jaka jest forma raportu danych podstawowych?
 • W jaki sposób opracować raport danych podstawowych?
 • Jakie są najczęściej występujące błędy?

W tej części szkolenia omówiono główny element wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych czyli raport dotyczący danych podstawowych. Oprócz formalnych podstaw jego opracowania szkolenie skupia się na praktycznych aspektach przygotowania raportu. W szkoleniu krok po kroku omówiono sposób opracowania raportu dotyczącego danych podstawowych.

Z części III pt. „Plan metodyki monitorowania” dowiesz się:

 • Jak jest podstawa opracowania planu metodyki monitorowania?
 • Jak przebiega procedura zatwierdzania planu metodyki monitorowania dla instalacji nowych jak i funkcjonujących?
 • W jaki sposób dokonywać zmian w planie metodyki monitorowania?
 • Co stanowi istotną zmianę planu metodyki monitorowania?
 • W jakiej formie należy przygotować plan metodyki monitorowania?
 • W jaki sposób opracować plan metodyki monitorowania?

W tej części szkolenia omówiono podstawę opracowania jednego z obligatoryjnych załączników do wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – planu metodyki monitorowania. W sposób szczegółowy odniesiono się do specyfiki ewentualnych zmian planu w odniesieniu do przydziału bezpłatnych uprawnień. W szkoleniu zawarto także szczegółową instrukcję krok po kroku jak wypełnić plan metodyki monitorowania na potrzeby wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień. Instrukcja ta znajduje się w drugiej części nagrania.

Z części IV. pt „Warunkowość przydziału bezpłatnych uprawnień – plan neutralności klimatycznej” dowiesz się:

 • Jak jest podstawa opracowania planu neutralności klimatycznej?
 • Czym jest warunkowość przydziału bezpłatnych uprawnień i jakie znaczenie ma ustanowienie planu dla przydziału uprawnień?
 • Jaki jest termin złożenia planu neutralności klimatycznej?
 • Jaka jest forma oraz treść planu neutralności klimatycznej?
 • W jaki sposób opracować plan neutralności klimatycznej?

W części IV szkolenia omówiono jakie znaczenie ma plan neutralności klimatycznej na przydział bezpłatnych uprawnień, jaka jest podstawa jego opracowania oraz w jaki sposób powinien zostać opracowany. Wskazówki dotyczące sposobu opracowania plany neutralności klimatycznej znajdują się w drugiej części nagrania.

Z części V pt. „Czym jest unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych?” dowiesz się:

 • Jaka jest historia Sytemu Handlu Uprawnieniami do Emisji gazów cieplarnianych?
 • Jakie podmioty objęte są Systemem?
 • Na czym polega mechanizm przydziału uprawnień do emisji i jaka jest idea systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych?
 • Co określa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych?
 • Jakie działania objęte są systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych?
 • Jaka jest rola Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami?

Ta część szkolenia stanowi swoiste uzupełnienie podejmowanej przez dr inż. Weronikę Warachowską problematyki. Przedstawiony rys historyczny systemu uwidacznia istotę przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji. W V części Mecenas dr Marcin Kaźmierski omawia podstawę funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wyjaśnia jaka jest idea EU ETS oraz na czym polega handel uprawnieniami do emisji. Istotnym zagadnieniem tej części szkolenia jest także rola Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz zakres funkcjonowania Systemu. V część wskazuje zakres działań objęty systemem oraz podstawowe obowiązki uczestników EU ETS.

 

Instalacje uczestniczące w unijnym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych (EU ETS) mogą ubiegać się o bezpłatne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych w ramach instrumentów polityki klimatycznej Unii mających na celu redukcję emisji we Wspólnocie. Wejście w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii, rozpoczyna okres ubiegania się o przydział uprawnień do emisji przez prowadzących instalację na kolejny podokres rozliczeniowy.

Szkolenie przybliża tematykę zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2026-2030 w całej Unii w zakresie formalnych podstaw funkcjonowania mechanizmu przydziału bezpłatnych uprawnień oraz szczegółowo omawia proces ubiegania się o uprawnienia. Istotnym elementem szkolenia są praktyczne wskazówki w postaci instrukcji krok po krok do opracowania dokumentów stanowiących przedmiot wniosku tj. raport dotyczący danych podstawowych, plan metodyki monitorowania oraz plan neutralności klimatycznej. Instrukcje te zawierają szereg podpowiedzi, dzięki którym możliwe jest sprawne przygotowanie wniosku i skuteczne uzyskanie uprawnień do emisji.

Zagadnienie przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2026 – 2030 omawia dr inż. Weronika Warachowska, specjalistka w zakresie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 

Dodatkowe materiały źródłowe:

Czego się nauczysz?

 • Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania mechanizmu przydziału bezpłatnych uprawnień?
 • W jaki sposób przygotować wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień?
 • W jaki sposób przygotować Plan metodyki monitorowania?
 • Jak opracować Plan neutralności klimatycznej?
 • Czym jest podinstalacja?
 • Do prowadzących instalację uczestniczące w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych uprawnionych do ubiegania się o przydział bezpłatnych uprawnień,
 • Do podmiotów których dotyczą zagadnienia warunkowości przydziału bezpłatnych uprawnień.

Elementy szkolenia

Zajrzyj do szkolenia i dowiedz się jakie materiały zawiera
Instalacje uczestniczące w unijnym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych (EU ETS) mogą ubiegać się o bezpłatne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych na lata 2026 - 2030 w ramach instrumentów polityki klimatycznej Unii mających na celu redukcję emisji we Wspólnocie. Szkolenie przybliża tematykę zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2026-2030 w całej Unii w zakresie formalnych podstaw funkcjonowania mechanizmu przydziału bezpłatnych uprawnień oraz szczegółowo omawia proces ubiegania się o uprawnienia. Istotnym elementem szkolenia są praktyczne wskazówki w postaci instrukcji krok po krok do opracowania dokumentów stanowiących przedmiot wniosku.

 • Wprowadzenie do problematyki przydziału bezpłatnych uprawnień
  11:25
 • Czym jest raport danych podstawowych?
  23:25
 • Czym jest plan metodyki monitorowania?
  20:35
 • Warunkowość przydziału bezpłatnych uprawnień – plan neutralności klimatycznej
  17:09
 • Czym jest unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych?
  13:47

Wsparcie techniczne

Portal działa poprawnie na poniższych przeglądarkach:
– Chrome
– Firefox
– Safari
– Opera
– OS Safari
– Android Browser
– Chrome for Android
– Edge

Portal nie działa poprawnie na niewspieranych przez twórców przeglądarkach, np. Internet Explorer.

Jeśli pojawiły się z problemy z użytkowaniem portalu:

 • sprawdź czy posiadasz aktualny system operacyjny
 • sprawdź czy przeglądarka, której używasz posiada aktualną wersję
 • sprawdź czy szerokość przeglądarki ustawiona jest na 100%
 • sprawdź czy nie posiadasz dodatkowego oprogramowania lub rozszerzeń przeglądarki, które mogą blokować działanie portalu
 • usuń pliki tymczasowe przeglądania

Jeśli problemy nadal będą występować prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@przemyslisrodowisko.pl.

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń?

Proces od A do Z

Szkolenie pokazuje proces wypełnienia wniosku na przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2026-2030

Wzory i instruktaże

Instruktaż, z którego dowiesz się, jak krok po kroku wypełnić wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień na lata 2026-2030

Szczegółowe wskazówki dla wniosku składanego do 29 czerwca 2024 r.

Podpowiedzi, dzięki którym sprawnie przygotujesz wniosek i unikniesz wezwania przez urząd

Doświadczenie

Szkolenie tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie on-line możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Pewność, że wszystkie istotne kwestie dla firmy są uwzględnione

Wyposażamy w praktyczną wiedzę, która pozwala na samodzielne opracowanie dokumentacji

Oszczędność czasu

Zyskujesz pewność, że złożony wniosek poparty został interpretacją zapisów prawa przez praktyków z doświadczeniem

Kontrola nad całym procesem, bezpieczeństwo danych

Wiedząc, że Twój pracownik jest zaangażowany w proces, zyskujesz spokój!
Uzyskaj dostęp do szkolenia