emisje

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) - Akademia Przemysłu i Środowiska

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS)

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których pochodzenie związane jest z przemysłem. System stanowi aktualnie jeden z kluczowych mechanizmów umożliwiających trwałą redukcję emisji gazów cieplarnianych. W myśl zasady „zanieczyszczający płaci” liczne zakłady przemysłowe w całej Wspólnocie zobowiązane są do uczestnictwa w Systemie handlu uprawnieniami i...

System handlu uprawnieniami do emisji - Przemysł i Środowisko

System handlu uprawnieniami do emisji

Polityka UE przeciw zmianom klimatu System handlu uprawnieniami do emisji to unijny system działający od 2005 roku. Obejmuje ponad 11 tysięcy instalacji przemysłowych i energetycznych na obszarze Unii Europejskiej. System jest częścią polityki UE i ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zmian klimatu (KOBiZE). Polską instytucją zajmującą się zagadnieniem handlu emisjami jest Krajowy...