nowelizacja ustawy

Jakie są kompetencje inspekcji wodnej - Akademia Przemysłu i Środowiska

Jakie są kompetencje Inspekcji Wodnej?

Jednym z efektów specustawy o rewitalizacji rzeki Odry jest powołanie do życia nowej państwowej służby w zakresie ochrony środowiska – utworzenie Inspekcji Wodnej [1]. Inspekcja ta ma, w ramach Wód Polskich, od 1 lipca 2024 roku wykrywać oraz zwalczać wszelkie przestępstwa w zakresie nielegalnych zrzutów ścieków do wód. Jakie są jej kompetencje i zadania? Inspekcja...

Wycinka drzew - złagodzenie przepisów Przemysł i Środowisko

Wycinka drzew – złagodzenie przepisów

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych [1], dla którego zakładano, wejście w życie w styczniu 2023 roku, nadal jest procedowany. Tym samym właściciel działki, który rozważa usuniecie drzewa z własnej posesji w trybie uproszczonym będzie musiał poczekać… lub zgłosić do urzędu chęć wycinki drzew zgodnie z obowiązującymi zasadami....

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości w praktyce – studium przypadków Przemysł i Środowisko

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości w praktyce – studium przypadków

EDIT 5 stycznia 2023: Dotyczy zmiany obwodu pnia drzew, dla których nie jest wymagane zgłoszenie. Zabiegi pielęgnacyjne związane z usuwaniem drzew i krzewów z nieruchomości przysparzają wielu wątpliwości natury prawnej, szczególnie przy analizie konkretnych przypadków „z życia”. Najczęściej występują problemy związane z zakresem przedmiotowym obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także nasadzenia...

Jak nowa taksonomia pomoże polskiej transformacji energetycznej Przemysł i Środowisko

Jak nowa taksonomia pomoże polskiej transformacji energetycznej?

EDIT 30 sierpnia 2022: Dotyczy przyjęcia przez Parlament Europejski włączenia energii jądrowej do taksonomii. Polski Instytut Ekonomiczny (zwany dalej PIE) poinformował o decyzji, jaką podjął w dniu 6 lipca Parlament Europejski. Decyzja ta dotyczyła przyjęcia propozycji Komisji Europejskiej, aby uwzględnić energię z  gazu oraz energię jądrową w unijnej taksonomii. Co to oznacza dla Polski? Jest...

Przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej Przemysł i Środowisko

Przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej

Edit: 16 sierpnia 2022 r. Dotyczy podpisania przez Prezydenta PR, ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. W dniu 16 sierpnia 2022 Prezydent RP, Pan Andrzej Duda, podpisał ustawę z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Dla przypomnienia...

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiany w opłatach za domki letniskowe Przemysł i Środowisko

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiany w opłatach za domki letniskowe

Gminy, czyli jednostki odpowiedzialne za utrzymywanie czystości i porządku na swoich terenach, muszą dostosowywać się do zmian w przepisach prawa, które dążą do zmniejszania ilości odpadów oraz kosztów gospodarowania, a także zwiększenia sprawiedliwości systemu i wydajności infrastruktury. Sprawiedliwości i brania odpowiedzialności za wytworzone odpady dotyczą zmiany, które zaczęły obowiązywać wraz z początkiem 2022 roku. Adresowane...

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – jakie zmiany mogą czekać mieszkańców budynków wielolokalowych? Przemysł i Środowisko

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – jakie zmiany mogą czekać mieszkańców budynków wielolokalowych

Zmiany zasad postępowania za wytworzone odpady, które zaczęły obowiązywać wraz z początkiem 2022 roku, mają na celu sprawiedliwe określenie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami oraz podniesiecie odpowiedzialności mieszkańców za ich prawidłową segregację. Adresowane są one do właścicieli nieruchomości, na których znajdują się budynki wielolokalowe, a skutki ich wprowadzenia mogą dosięgnąć właścicieli lokali oraz osoby faktycznie...

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – koniec z wątpliwościami przy wyliczaniu opłat Przemysł i Środowisko

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – koniec z wątpliwościami przy wyliczaniu opłat

Od kilku lat Polacy muszą przeznaczać coraz większe sumy pieniędzy na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy rosnące koszty są jedynie kaprysem gmin? Z jakimi wyzwaniami gminy muszą się mierzyć się? Gminy, muszą dostosowywać się do zmian w przepisach prawa, które dążą do zmniejszania ilości odpadów oraz kosztów gospodarowania, a także zwiększenia sprawiedliwości systemu i wydajności infrastruktury. Niektóre z...

Poradnik BDO – tworzenie KEO, uwzględniając zmiany w systemie od stycznia 2022 r. Przemysł i Środowisko

Poradnik BDO – tworzenie KEO, uwzględniając zmiany w systemie od stycznia 2022 r.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, za sprawą ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) [1], w systemie BDO zostały wprowadzone zmiany. Od 1 stycznia 2022 roku prowadząc działalność w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku, karty ewidencji odpadów (KEO)...

Import odpadów pod szczególnym nadzorem Przemysł i Środowisko

Import odpadów pod szczególnym nadzorem

Edit: 10.02.2022 Dotyczy terminu wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Wiceminister Klimatu i Środowiska poinformował, że w celu uszczelnienia rynku gospodarowania odpadami i przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku VAT, związanych z ich obrotem, Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), wspólnie z Krajową Administracją...