organ ochrony środowiska

Na co wpływa kwalifikacja przedsięwzięcia - Akademia Przemysłu i Środowiska

Na co wpływa kwalifikacja przedsięwzięcia?

Czym jest kwalifikacja przedsięwzięcia i w jakim celu się ją stosuje? Dokonanie prawidłowej kwalifikacji przedsięwzięcia stanowi istotną kwestię w procesie inwestycyjno-budowlanym i jest kluczowe zarówno dla inwestora, jak i dla organów administracji publicznej, które prowadzą postępowanie lub biorą w nim udział. Właściwe zakwalifikowanie planowanej inwestycji jest niezbędne do określenia, czy mamy do czynienia z przedsięwzięciem,...

Jakie są konsekwencje błędnej kwalifikacji przedsięwzięcia - Akademia Przemysłu i Środowiska

Czym może skutkować błędna kwalifikacja przedsięwzięcia?

Czym jest kwalifikacja przedsięwzięcia? Kwalifikacja przedsięwzięcia to jeden z pierwszych kroków w planowaniu zamierzenia inwestycyjnego. Jest to działanie niezbędne w przypadku występowania o decyzję środowiskową, która wymagana jest dla wszystkich inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zwanym dalej rozporządzeniem) [1]. Rozporządzenie...

Ocena oddziaływania na środowisko - Akademia Przemysłu i Środowiska

Ocena oddziaływania na środowisko – czym jest?

To jeden z najważniejszych instrumentów prawnych, którego celem jest określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie ludzi. To pierwszy krok pozwalający na uzyskanie decyzji środowiskowej i tym samym pozwolenia na budowę. Podstawą prawną wskazującą konieczność jej przeprowadzenia jest ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Jakie są kompetencje inspekcji wodnej - Akademia Przemysłu i Środowiska

Jakie są kompetencje Inspekcji Wodnej?

Jednym z efektów specustawy o rewitalizacji rzeki Odry jest powołanie do życia nowej państwowej służby w zakresie ochrony środowiska – utworzenie Inspekcji Wodnej [1]. Inspekcja ta ma, w ramach Wód Polskich, od 1 lipca 2024 roku wykrywać oraz zwalczać wszelkie przestępstwa w zakresie nielegalnych zrzutów ścieków do wód. Jakie są jej kompetencje i zadania? Inspekcja...

Pozwolenia zintegrowane - Akademia Przemysłu i Środowiska

Pozwolenia zintegrowane w pigułce

Pozwolenie zintegrowane wśród decyzji pozwalających na funkcjonowanie instalacji zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, jest jednym z trudniejszych do uzyskania dokumentów. Przedsiębiorstwa wymagające pozwolenia zintegrowanego to duże zakłady przemysłowe, na terenie jednego zakładu może znajdować się kilka instalacji określonych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Co ważne jednym pozwoleniem zintegrowanym obejmuje się czyli wszystkie instalacje...

Co grozi za brak pozwolenia wodnoprawnego Przemysł i Środowisko

Co grozi prowadzącemu zakład za zrzut ścieków przemysłowych bez pozwolenia wodnoprawnego?

Problematyka ścieków przemysłowych generuje szereg pytań. Z jednej strony to pytanie główne o konsekwencje niedopełnienia obowiązku – co grozi za brak pozwolenia wodnoprawnego w sytuacjach, w których jest ono wymagane, kiedy nie wolno odprowadzać ścieków przemysłowych bez właściwego pozwolenia, jakie są możliwe kary i komu zostaną one nałożone? Jednak nie mniej ważnymi kwestiami jest sama...

Sprawozdawczość - marzec Przemysł i Środowisko

Sprawozdawczość środowiskowa w marcu – pamiętaj o tych terminach!

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska zobligowany jest do dopełnienia licznych obowiązków w zakresie opłat oraz raportowania. Warto wiedzieć, kiedy, gdzie i co, aby uniknąć grożących za ich niedopełnienie sporych konsekwencji, także w postaci kar pieniężnych. Opracowanie to zawiera terminy składania sprawozdań środowiskowych oraz wynikających z przepisów należnych opłat. Piszemy o ważnych datach z zakresu ochrony środowiska...

Sprawozdawczość środowiskowa w lutym – wykaz obowiązków

Korzystanie ze środowiska nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków. Ich niedopełnienie grozi poniesieniem sporych konsekwencji, także w postaci kar pieniężnych. Warto więc wiedzieć, kiedy, gdzie i co. Poniżej prezentujemy ważne daty z zakresu ochrony środowiska na luty 2024 r. 15 lutego Wpłata na publiczne kampanie edukacyjne przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego [1] Do 15...

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych usług z sektora zdrowie i uroda

  Gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, salony kosmetyczne czy inni usługodawcy z sektora zdrowia i urody wytwarzają odpady. Część z nich stanowi  odpadamy komunalne czyli podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych. Działalności te mogą się jednak wiązać również z powstawaniem odpadów o innym charakterze, takich jak narzędzia zabiegowe, igły czy inne odpady zakaźne. W takiej sytuacji...

Instrukcja BDO – sprawozdawczość w gabinetach stomatologicznych, salonach kosmetycznych i innych usługach z sektora zdrowie i uroda

Instrukcja BDO – KPO i KEO dla gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych usług z sektora zdrowia i urody

Gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, salony kosmetyczne czy inni usługodawcy z sektora zdrowia i urody wytwarzają odpady. Część z nich stanowi odpady komunalne czyli podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych. Działalności te mogą się jednak wiązać również z powstawaniem odpadów o innym charakterze jak narzędzia zabiegowe, igły czy inne odpady zakaźne. W takiej sytuacji może wystąpić...