szkolenie

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych usług z sektora zdrowie i uroda

  Gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, salony kosmetyczne czy inni usługodawcy z sektora zdrowia i urody wytwarzają odpady. Część z nich stanowi  odpadamy komunalne czyli podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych. Działalności te mogą się jednak wiązać również z powstawaniem odpadów o innym charakterze, takich jak narzędzia zabiegowe, igły czy inne odpady zakaźne. W takiej sytuacji...

Instrukcja BDO – sprawozdawczość w gabinetach stomatologicznych, salonach kosmetycznych i innych usługach z sektora zdrowie i uroda

Instrukcja BDO – KPO i KEO dla gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych usług z sektora zdrowia i urody

Gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, salony kosmetyczne czy inni usługodawcy z sektora zdrowia i urody wytwarzają odpady. Część z nich stanowi odpady komunalne czyli podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych. Działalności te mogą się jednak wiązać również z powstawaniem odpadów o innym charakterze jak narzędzia zabiegowe, igły czy inne odpady zakaźne. W takiej sytuacji może wystąpić...

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla usług budowlanych, serwisowych i innych Przemysł i Środowisko

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla usług budowlanych, serwisowych i innych

Poniższy artykuł to instrukcja tworzenia sprawozdań w systemie BDO dla podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. Usługi budowlane, rozbiórkowe i inne, a wytwarzanie odpadów Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 [1] Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U....

Instrukcja BDO – KPO i KEO dla usług budowlanych, serwisowych i innych Przemysł i Środowisko

Instrukcja BDO – KPO i KEO dla usług budowlanych, serwisowych i innych

Poniższy artykuł to instrukcja wystawiania KPO i KEO oraz tworzenia sprawozdań w systemie BDO dla podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. Usługi budowlane, rozbiórkowe i inne, a wytwarzanie odpadów Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 [1] Ustawy z dnia 14 grudnia...

Deklaracja CEEB dla budynków i lokali mieszkalnych – składanie deklaracji online krok po kroku Przemysł i Środowisko

Deklaracja CEEB dla budynków i lokali mieszkalnych – składanie deklaracji online krok po kroku

EDIT 22 grudnia 2022: Dotyczy nowych funkcjonalności systemu, które uruchomione będą w pierwszym kwartale 2023 roku Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda zapowiedział, że w ramach kolejnego etapu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, przeprowadzane będą audyty termoenergetyczne budynków. Moduł inwentaryzacji powinien zostać uruchomiony w pierwszym kwartale 2023 roku. Podczas audytu zbierane będą informacje o stanie technicznym...

Deklaracja CEEB dla budynków i lokali niemieszkalnych – składanie deklaracji online krok po kroku Przemysł i Środowisko

Deklaracja CEEB dla budynków i lokali niemieszkalnych – składanie deklaracji online krok po kroku

EDIT 22 grudnia 2022: Dotyczy nowych funkcjonalności systemu, które uruchomione będą w pierwszym kwartale 2023 roku Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda zapowiedział, że w ramach kolejnego etapu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, przeprowadzane będą audyty termoenergetyczne budynków. Moduł inwentaryzacji powinien zostać uruchomiony w pierwszym kwartale 2023 roku. Podczas audytu zbierane będą informacje o stanie technicznym...

Poradnik BDO – tworzenie KEO, uwzględniając zmiany w systemie od stycznia 2022 r. Przemysł i Środowisko

Poradnik BDO – tworzenie KEO, uwzględniając zmiany w systemie od stycznia 2022 r.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, za sprawą ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) [1], w systemie BDO zostały wprowadzone zmiany. Od 1 stycznia 2022 roku prowadząc działalność w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku, karty ewidencji odpadów (KEO)...

Poradnik BDO - wystawienie KPO I KEO Przemysł i Środowisko

Poradnik BDO – wystawianie KPO i KEO

EDIT: 15 marca 2022 r. Dotyczy aktualizacji procesu tworzenia KEO oraz jej wpisów System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych...

Poradnik BDO – karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji Przemysł i Środowisko

Poradnik BDO – karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarów, opon, pojazdów, zużytego...

Poradnik BDO - KPO i KEO w branży medycznej Przemysł i Środowisko

Poradnik BDO – KPO i KEO w branży medycznej

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarów, opon, pojazdów, zużytego...