BDO Przemysł i Środowisko

Ważna informacja dla sprzedawców i pośredników!

Sprzedawca i pośrednik, który nie obejmuje w fizyczne posiadanie odpadów niebezpiecznych, również musi złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO! We wniosku należy uzupełnić:
🔘 w przypadku sprzedawców odpadów – dział VIII ( gdzie podaje się kody i nazwy rodzajów nabywanych i zbieranych odpadów),
🔘 w przypadku pośrednika w obrocie odpadami – dział IX (gdzie podaje się kody i nazwy rodzajów odpadów będących przedmiotem obrotu).

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *